VPBank tham gia dự án tài trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn II và III (SMEFP II và III)
Vừa qua, tại Hà Nội, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã chính thức được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt để được lựa chọn ký kết Thỏa thuận khung Dự án tài trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa cho 2 giai đoạn II & III (SMEFP II & III) với Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là Ban quản lý các Dự án tín dụng quốc tế ODA. 
Dự án SMEFP II & III nằm trong kế hoạch tài trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ cho Việt Nam nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp SME tăng cường sức cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
Dự án SMEFP II & III được triển khai theo phương thức thiết lập các khoản cho vay lại thông qua các ngân hàng thương mại, góp phần đơn giản hóa quá trình các doanh nghiệp SME tiếp cận khoản vay trung và dài hạn; đồng thời, hỗ trợ chiến lược phát triển của ngân hàng trong việc tài trợ doanh nghiệp SME và nâng cao năng lực cơ chế giám sát của NHNN.
Với mục tiêu trở thành 1 trong 5 Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, trong chiến lược phát triển của mình, VPBank đặc biệt chú trọng đến phát triển hỗ trợ phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc VPBank được phê duyệt tham gia phục vụ Dự án SMEFP II và III sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp SME có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ODA phát triển kinh doanh sản xuất, đồng thời khẳng định năng lực và uy tín của VPBank trong việc triển khai các Dự án tín dụng quốc tế.
 
Chat với VPBank