Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 29/06/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12   Dự kiến dừng hoạt động đến 15/7/2020
 NGA TU NAM LY  TRAN HUNG DAO, NAM LY, DONG HOI, QUANG BINH  02323846969  20200521 03:14    Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020
3 VPBANK NAM TU LIEM CDM T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020
 CONG TY SUNTECH  THON NGO XA, XA CHAU MINH, HIEP HOA, BAC GIANG  2043555565  20200627 18:32  96H  Dự kiến dừng hoạt động đến 01/7/2020
 5  MAY BAC GIANG-LUC NAM I  TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG  2043555565  20200626 16:48   90H  Máy ATM đã hoạt động bình thường
 6  VPBANK LY THUONG KIET  112 LY THUONG KIET, PHUONG 8, TAN BINH, HO CHI MINH 2838691990   20200628 06:36 25H   Máy ATM đã hoạt động bình thường
 7  CONG TY KET CAU THEP 568  KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO  2213856666  20200628 18:13  44H  Máy ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO