Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/01/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI, THANH OAI, HA NOI

02435378701

20201217 10:40

 

Gia hạn thời gian dự kiến dừng hoạt động hết ngày 15/01/2021

2

A0131004

CONG TY SEJIN ELECTRIC VINA

QUOC LO 2, PHUONG PHUC THANG, PHUC YEN, VINH PHUC

2113720138

20210102 07: 08

104h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132007

CONG TY THOI TRANG VERT

THON KIM TRANG, XA VIET LAP, TAN YEN, BAC GIANG

2043555565

20210102 17:59

89h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

2043555565

20210102 06: 48

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 07/01/2021

5

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

2043555565

20210102 07:24

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 07/01/2021

6

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG

2043555565

20210101 09: 12

144h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 07/01/2021

7

A0132022

CONG TY FOSTER I

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

2223893686

20210101 07: 20

127h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0132024

CONG TY DHA BAC NINH I

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI, BAC NINH

2223893686

20210102 19:52

93h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI, BAC NINH

2223893686

20210102 19:42

93h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO 313-E14, CCN DN DONG THO, XA DONG THO, YEN PHONG, BAC NINH

2223893686

20210101 10: 14

127h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0158012

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

2283830545

20210101 09: 25

122h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0159004

CONG TY AN PHAT

LO CN 11-12, CUM CN AN DONG, NAM SACH, HAI DUONG

2203837808

20210101 03: 05

148h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 07/01/2021

13

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

2203837808

20210102 19:06

88h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A1165012

VPBANK TRUNG HOA NC CDM

29T1, HOANG DAO THUY, TRUNG HOA

2462695986

20210105 02: 43

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM

2043555565

20210104 16: 44

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 07/01/2021

16

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM

2043555565

20210104 16: 44

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 07/01/2021

17

A0155018

ATM NGHIA KY

TO 7, KHU PHO 8, PHUONG LONG BINH

2513948958

20210104 12: 51

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

18

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA

2283830545

20210104 19: 02

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

19

A0242054

TOA NHA 17T4

17T4 KDT THNC

2439288880

20210104 15: 11

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

20

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM

2043555565

20210104 10: 33

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 07/01/2021


VPBank NEO