Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/11/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0156008

ATM XI NGHIEP MAY AN GIANG

TRAN HUNG DAO, PHUONG MY QUY, LONG XUYEN, AN GIANG

2963855724

20201104 16:54

 

Dự kiến di dời

2

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

2838210076

20201009 11:42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/11/2020

3

A0155015

ATM CONG TY VIET DUC

AP 2, XA XUAN TAM, XUAN LOC, DONG NAI

02513948958

20201109 18:02

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0102102

ATM TTVH QUAN BINH THANH

142 DINH TIEN HOANG, PHUONG 1

02839101868

20201110 18:57

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO