Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/10/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1171004

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG, HA NOI

02439743861

20200925 14:32

840h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/10/2020

2

A0221001

VPBANK THAI BINH

259M LE QUY DON, THAI BINH

02273642159

20201025 17:29

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/10/2020

3

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

02838210076

20201009 11:42

720h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

4

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA, HA TINH

02393685222

20201018 14:36

288h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/10/2020

5

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20201018 19:27

288h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/10/2020

6

A0132020

CONG TY TNHH BT FASHION

THON DONG, TT BICH DONG, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20201026 19:09

70h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

7

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHU TRINH, DA NANG

02363835090

20201027 16:24

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

8

A0104006

CTY LOVEPOP DA NANG

X9-1,14B-11B,KCN HOA KHANH, P.HOAK HANH BAC, DA NANG

02363835090

20201027 16:55

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

9

A0127001

VPBANK DIEN BIEN PHU

567 DIEN BIEN PHU, PHUONG HOA KHE, DA NANG

02363758939

20201027 16:54

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

10

A0137001

VPBANK DONG DA

318 DONG DA, THANH BINH, DA NANG

02363835090

20201027 17:30

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

11

A0195001

VPBANK NGUYEN TRI PHUONG

05 NGUYEN HUU THO, PHUONG HOA THUAN TAY, DA NANG

02363614607

20201027 16:42

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

12

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC

02363621371

20201027 15:31

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

13

A0268001

VPBANK SON TRA

1094 NGO QUYEN, PHUONG AN HAI TAY

02363946797

20201027 15:41

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

14

A0286001

VPBANK HAM NGHI

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, DA NANG

02363575444

20201027 15:39

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

15

A1104005

VPBANK DA NANG CDM

112 PHAN CHU TRINH, DA NANG

02363835090

20201027 16:37

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

16

A1127002

VPBANK DIEN BIEN PHU CDM

567 DIEN BIEN PHU, PHUONG HOA KHE

02363758939

20201027 17:16

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

17

A1268002

VPBANK SON TRA CDM

1094 NGO QUYEN, PHUONG AN HAI TAY, DA NANG

02363946797

20201027 16:28

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

18

A1286002

VPBANK HAM NGHI CDM

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, DA NANG

02363575444

20201027 17:32

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

19

A0206001

AN PHU THINH PLAZA

52A TANG BAT HO, PHUONG LE LOI, BINH DINH

02563810028

20201027 16:56

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

20

A0206002

VPBANK BINH DINH

83 MAI XUAN THUONG, QUY NHON, BINH DINH

02563810028

20201028 01:39

32h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

21

A0253001

VPBANK NGUYEN THAI HOC

390 NGUYEN THAI HOC. QUY NHON, BINH DINH

02563647168

20201028 08:00

26h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

22

A1206003

VPBANK BINH DINH CDM

83 MAI XUAN THUONG, QUY NHON, BINH DINH

02563810028

20201027 18:04

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

23

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, THUA THIEN HUE

02343897171

20201027 17:36

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

24

A0140001

VPBANK DONG BA

179 TRAN HUNG DAO, PHUONG PHU HOA, THUA THIEN HUE

02343814646

20201027 17:30

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

25

A1105009

VPBANK HUE CDM

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, THUA THIEN HUE

02343814646

20201027 17:30

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

26

A1134002

VPBANK VY DA CDM

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, THUA THIEN HUE

02343897171

20201027 17:30

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

27

A1174002

VPBANK MAI THUC LOAN CDM

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, THUA THIEN HUE

02343545556

20201027 16:54

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

28

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, THUA THIEN HUE

02343943939

20201027 17:43

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

29

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, THUA THIEN HUE

02343943939

20201027 17:30

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

30

A0299001

VPBANK BEN NGU

66 TRAN PHUC NHAN, THUA THIEN HUE

02343959666

20201027 17:30

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

31

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, THUA THIEN HUE

02343814646

20201027 16:34

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

32

A0105008

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN

02343814646

20201027 16:34

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

33

A0296001

VPBANK QUANG NAM

30-32 PHAN CHAU TRINH, PHUONG AN MY, QUANG NAM

0235383003

20201027 15:48

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

34

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG, QUANG NAM

02353922003

20201027 15:27

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

35

A1296003

VPBANK QUANG NAM CDM

30-32 PHAN CHAU TRINH, PHUONG AN MY, QUANG NAM

0235383003

20201027 16:16

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020


VPBank NEO