Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Công ty cổ phần JS MEDIA (nay đổi thành Công ty cổ phần TC Hưng Vượng)

THÔNG BÁO

V/v: Thu giữ tài sản bảo đảm

Kính gửi:

 • Công ty cổ phần JS MEDIA (nay đổi thành Công ty cổ phần TC Hưng Vượng;
 • Bà Trần Mai Anh;
 • Ông Quách Trung Thành;
 • Ông Phạm Văn Hạnh;
 • Bà Nguyễn Thị Lệ Thi.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin thông báo tới Quý Khách hàng và Ông/bà nội dung như sau:

Theo các Hợp đồng cho vay và khế ước nhận nợ kèm theo ký với VPBank, Công ty cổ phần TC Hưng Vượng có địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 3, LK 7-L15 khu đấu giá QSD đất Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội, do Nguyễn Thị Lệ Thi - Chức vụ: Tổng giám đốc đại điện ký kết tại thời điểm vay vốn, vay vốn tại VPBank Chi nhánh Ngô Quyền. Dư nợ gốc tính đến ngày 09/09/2022 là 761,036,344 đồng (Bảy trăm sáu mươi mốt triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi bốn đồng) và các khoản lãi, phạt chậm trả lãi, các khoản phí, lệ phí phát sinh theo các văn bản tín dụng đã ký. Thông tin chi tiết về tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm cho khoản vay được ghi nhận trong Hợp đồng thế chấp/hợp đồng bảo lãnh đã ký giữa Công ty Hưng Vượng với VPBank như sau:

 • Tài sản thế chấp: 01 xe ô tô nhãn hiệu FORD, biển kiểm soát số 30F-704.87 do Phòng CSGT Công An thành phố Hà Nội cấp ngày 09/05/2019 đứng tên Công ty cổ phần JS MEDIA (nay đổi tên thành Công ty cổ phần TC Hưng Vượng).

   

 • Biện pháp bảo đảm: Hợp đồng bảo lãnh số 01/HĐBL/VPBANK/KLN/TT ngày 16/04/2019 của bà Nguyễn Thị Lệ Thi, Hợp đồng bảo lãnh số 02/HĐBL/VPBANK/KLN/TT ngày 16/04/2019 của ông Quách Trung Thành theo đó bên bảo lãnh đồng ý bằng toàn bộ tài sản của mình, bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho Bên được bảo lãnh trong việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hiện tại và nghĩa vụ trong tương lai bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí…

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty TC Hưng Vương vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn và phạt chậm trả lãi căn cứ theo quy định tại các văn bản tín dụng đã ký. Sau khi khoản vay bị chuyển quá hạn, VPBank đã nhiều lần đôn đốc nhưng Công ty TC Hưng Vương vẫn không thực hiện.

VPBank đã nhiều lần yêu cầu Công ty TC Hưng Vượng thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho VPBank, và Thông báo yêu cầu bàn giao tài sản cho VPBank xử lý thu hồi khoản vay nhưng đến nay Công ty TC Hưng Vượng và các bên bảo lãnh vẫn không thực hiện thanh toán khoản nợ hoặc tự nguyện bàn giao cho VPBank theo quy định.

Vì vậy, bằng văn bản này, VPBank thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để thu hồi nợ VPBank. Thời gian xử lý sau ngày 25/11/2022, nếu trong quá trình thu giữ Công ty TC Hưng Vượng hoặc các ông (bà) có tên nêu trên trên chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, VPBank sẽ yêu cầu cơ quan Công an và Chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Công ty TC Hưng Vượng sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc xử lý tài sản.

 VPBank thông báo để Công ty TC Hưng Vượng và các ông (bà) nêu trên được biết và chấp hành.

VPBank thông báo để Công ty Hưng Vượng và các ông (bà) nêu trên được biết và chấp hành.

Mọi thông tin liên hệ theo địa chỉ:

Bà Phạm Thị Huế- Chức vụ: Cán bộ xử lý nợ, SĐT: 0964246648

Nơi làm việc: Tầng 7, tòa nhà Việt Hải, số 78 đường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

 • Như Kính gửi;
 • Lưu hồ sơ;
 • Lưu văn thư.

 

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG XỬ LÝ NỢ PHÁP LÝ

 

 

 

 

 

LÊ ĐỨC LÂM

 

VPBank NEO