Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ngày 30/12/2022

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

–––––––

 • Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
 • Căn cứ quy định của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về việc đưa tài sản ra bán đấu giá.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

 1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

  Stt

  Tên tài sản

  Số lượng

  Giá khởi điểm (vnd)

  1

  84C-068.17

  01

  136,000,000

  2

  51D-807.99

  01

  500,000,000

  3

  90C-109.90

  01

  200,000,000

  4

  77C-085.13

  01

  350,000,000

  5

  77C-084.25

  01

  350,000,000

  6

  77C-084.04

  01

  350,000,000

  7

  77C-082.55

  01

  350,000,000

  8

  77C-085.72

  01

  350,000,000

  9

  77R-008.47

  01

  150,000,000

  10

  77R-009.46

  01

  150,000,000

  11

  77R-008.01

  01

  150,000,000

  12

  69C-053.05

  01

  190,000,000

  13

  67C-134.75

  01

  290,000,000

  14

  60C-559.23

  01

  220,000,000

  15

  93H-004.98

  01

  650,000,000

  16

  30G-203.21

  01

  385,000,000

  17

  30H-102.63

  01

  525,000,000

  18

  66A-085.05

  01

  800,000,000

  19

  36H-029.93

  01

  500,000,000

  20

  36H-029.02

  01

  500,000,000

  21

  30G-780.42

  01

  1,610,000,000

  22

  90H-009.48

  01

  380,000,000

  23

  38A-264.33

  01

  210,000,000

   

   

   

   

 2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

  • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

  Stt

  Tiêu chí bắt buộc

  Yêu cầu

  1

  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

  Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

  2

  Số lượng đấu giá viên

  Có tối thiểu 2 đấu giá viên

  3

  Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

  Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

  4

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

  Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

  5

  Năng lực, kinh nghiệm

  Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

  6

  Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

  Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 6, tòa nhà Việt Hải, 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Bùi Công Trường - TP Xử lý TSBĐ - TT Xử lý nợ Pháp lý, Sđt: 0904.549.525;
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

  Trân trọng !

VPBank NEO