Thông báo điều chỉnh mức phí chiết khấu của thẻ ghi nợ Áp dụng với đơn vị chấp nhận thẻ pos

Chiết khấu PÓS

Căn cứ theo quy định của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc Gia Việt Nam về việc điều chỉnh tăng mức phí chia sẻ POS cho thẻ nội địa sẽ được bắt đầu áp dụng từ ngày 01/09/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank xin trân trọng thông báo tới Đợn chấp nhận thẻ (ĐVCNT) thông tin về việc thay đổi mức Phí chiết khấu áp dụng với máy POS được sử dụng bởi ĐVCNT như sau:

 

STT

Loại

phí thay đổi

Loại thẻ áp dụng

phí thay đổi

Mức phí mới

(sau Thông báo điều chỉnh này)

Thời gian bắt đầu áp dụng

1

Phí chiết khấu (chưa VAT)

Thẻ nội địa do VPbank phát hành và Thẻ nội địa

không phải do VPbank phát hành

0.7%

01/09/2023

 

Quý khách vui lòng tham khảo biểu phí chi tiết dành cho dịch vụ POS tại đây

Trường hợp Quý khách có nhu cầu trao đổi, làm rõ hơn thông tin liên quan đến nội dung tại Thông báo điều chỉnh này, Quý khách vui lòng liên hệ lại với nhân viên hỗ trợ của VPBank hoặc hotline 1900 234 568 (phím 3)./.

VPBank NEO