Bố cáo khai trương Chi nhánh Thạch Thất

 

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Số: .01.VPB.THACHTHAT

(V/v: Bố cáo khai trương)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thạch Thất , ngày 16 tháng 01 năm 2022

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 15/HAN-TTGS2 ngày 04/01/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Căn cứ vào Quyết định thành lập số 41/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động PGD Thạch Thất.

Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Sơn Tây – PGD Thạch Thất

Tên viết tắt: VPBank Thạch Thất

Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 và một phần diện tích tầng 2, số 9, đường 419, thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐK địa điểm kinh doanh số: 00001 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10/01/2023, mã số chi nhánh chủ quản : 0100233583-099

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 06/02/2023

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – PGD Thạch Thất có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

GIÁM ĐỐC PGD THẠCH THẤT

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 


VPBank NEO