Bố cáo khai trương Chi nhánh Hải Vân

 

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng , ngày 28 tháng 03 năm 2023

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 183/ĐAN-TTGSNH ngày 14/02/2023 V/v chập thuận thành lập Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của VPBank của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Căn cứ vào Nghị quyết Số 112/2022/NQ-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao Dịch VPBank Điện Biên Phủ trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẵng

Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hải Vân

Tên viết tắt: VPBank -Chi nhánh Hải vân

Địa chỉ trụ sở: 523 đường Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khuê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Giấy chứng nhận ĐK: số 0100233583-111 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 02/03/2023

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 30/03/2023

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hải Vân là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HẢI VÂN

 

 

 

 

VPBank NEO