Bố cáo khai trương Chi nhánh Đức Trọng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng , ngày 07 tháng 03 năm 2023

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số5428/NHNN-TTGSNHngày 05/08/2022 V/v chp thun thành lp Chi nhánh/ Phòng Giao dch ca VPBank ca Ngân hàng Nhànước Vit Nam 
  • Căn cứ vào Công văn số670/LAĐ – TTGSNHngày 14/02/2022 của Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Lâm Đồng V/v chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Đức Trọng 
    Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)thông báo về việcchính thức hoạt độngcủaVPBank Phòng Giao Dịch Đức Trọng trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Lạt . Thông tin chi tiết như sau:
  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đà Lạt – Phòng giao dịch Đức Trọng
  • Tên viết tắt: VPBank Đức Trọng
  • Địa chỉ trụ sở:Số 1A và 3 Thống Nhất, KP2, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
  • Giấy chứng nhận ĐK:số 00001 do SKếhoch vàđầu tưtỉnh Lâm Đồng cp ngày 09/02/2023
  • Ngày dự kiến hoạt động:10/03/2023

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng Giao dịch Đức Trọng là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng. 

GIÁM ĐỐVPBANK ĐỨC TRỌNG


VPBank NEO