Bố cáo khai trương VPBank Chi nhánh Củ Chi

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM , ngày 03 tháng 07 năm 2023

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 6081/NHNN-TTGSNH ngày 07/09/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam V/v chấp thuận thành lập Chi nhánh của VPBank
  • Căn cứ vào Nghị quyết số 81/2022/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 của Hội đồng quản trị VPBank V/v Thông qua chủ trương phát triển mạng lưới của VPBank năm 2022

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức hoạt động VPBank Chi nhánh Củ Chi trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Củ Chi
  • Tên viết tắt: VPBank Củ Chi
  • Địa chỉ trụ sở: Số 70 Tỉnh lộ 8, khu phố 2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP HCM
  • Giấy chứng nhận ĐK: do Sở Kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp ngày 16/06/2023
  • Ngày dự kiến hoạt động: 08/07/2023

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Củ Chi là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

GIÁM ĐỐC VPBANK CỦ CHI

 

VPBank NEO