Bố cáo khai trương Phòng giao dịch Văn Giang

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Số: .01.VPB.GLM

(V/v: Bố cáo khai trương)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                 Hưng Yên, ngày 11 tháng 5 năm 2022

 

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 5436/NHNN-TTGSNH ngày 28/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Căn cứ vào Quyết định thành lập số 40/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao Dịch VPBank Văn Giang.

Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hưng Yên – Phòng Giao dịch Văn Giang.

Tên viết tắt: VPBank – Phòng giao dịch Văn Giang

Địa chỉ trụ sở: Khu Biệt Thự Thủy Nguyên – 185A MRA xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Giấy chứng nhận ĐK: số 0100233583-084-0002 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 25/04/2022

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 11/05/2022

VPBank Van Giang

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hưng Yên – Phòng Giao dịch Văn Giang là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

GIÁM ĐỐC PGD VĂN GIANG

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 

VPBank NEO