Bố cáo khai trương Phòng giao dịch Điên Biên

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Số: .01.VPB.GLM

(V/v: Bố cáo khai trương)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                  Hà Nội , ngày 05 tháng 4 năm 2022

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 5436/NHNN-TTGSNH ngày 28/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Căn cứ vào Quyết định thành lập số 41/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị VPBank

Ngâ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao Dịch VPBank Phổ Yên.

Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Thái Nguyên – Phòng Giao dịch Phổ Yên

Tên viết tắt: VPBank – Phòng giao dịch Phổ Yên

Địa chỉ trụ sở: Số 45 Trường Chinh, Phường Ba Hàng, Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Giấy chứng nhận ĐK: số 00001 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 07/04/2022

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 4/05/2022

VPBank Pho Yen

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thái Nguyên – Phòng Giao dịch Phổ Yên, là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

 

GIÁM ĐỐC PGD PHỔ YÊN

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 

VPBank NEO