Bố cáo khai trương Phòng giao dịch Phước Kiển

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Số: .01.VPB.GLM

(V/v: Bố cáo khai trương)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                  TP HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2022

 

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 5436/NHNN-TTGSNH ngày 28/07/2021 ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam – CN Hồ Chí Minh – về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Phước Kiểng
  • Căn cứ vào Công văn số1653/HCM-TTr3 ngày 16/06/2022 ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam – về việc thay đổi tên gọi Phòng giao dịch Phước Kiểng thành Phòng giao dịch Phước Kiển
  • Căn cứ vào Công văn số160/2022/CV-VPB ngày 03/06/2022 ca Hội đồng Quản trị VPBank về việc đề nghị chấp thuận thay đồi tên gọi, địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Phước Kiểng và báo cáo đáp ứng yêu cầu khai trương hoạt động Phòng giao dịch tại địa điểm mới
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Phòng giao dịch Phước Kiển sẽ chính thức hoạt động vào ngày 01/07/2022.
  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Gia Định - Phòng giao dịch Phước Kiển
  • Tên viết tắt: VPBank – Phòng giao dịch Phước Kiển
  • Địa chỉ trụ sở: số 1262 Lê Văn Lương, ấp 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM
  • Quyết định thành lập: số 5436/NHNN-TTGSNH ngày 28/07/2021
  • Giấy chứng nhận ĐKHĐ: do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 22/06/2022

Phuoc Kien

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Phước Kiển, là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH PHƯỚC KIỂN

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 

VPBank NEO