Bố cáo khai trương Chi nhánh Quảng Ngãi

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Số: .01.VPB.GLM

(V/v: Bố cáo khai trương)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

            Quảng Ngãi , ngày 10 tháng 05 năm 2022

 

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 5436/NHNN-TTGSNH ngày 28/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Căn cứ vào Quyết định thành lập số 41/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị VPBank.

 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Chi nhánh VPBank Quảng Ngãi.

Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Quảng Ngãi

Tên viết tắt: VPBank – Quảng Ngãi

Địa chỉ trụ sở: Số 444-446 Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Giấy chứng nhận ĐK: số 0100233583 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 04/05/2022

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 24/05/2022

CN Quang Ngai

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Quảng Ngãi là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

 

GIÁM ĐỐC VPBANK QUẢNG NGÃI

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 

VPBank NEO