Bố cáo khai trương Chi nhánh Kim Tân

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Số: .01.VPB.GLM

(V/v: Bố cáo khai trương)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

             Lào Cai , ngày 10 tháng 5  năm 2022

 

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 194/LCA3 ngày 11/05/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – CN tỉnh Lào Cai.
  • Căn cứ vào Quyết định thành lập số 38/2021/NQ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động VPBank chi nhánh Kim Tân.

Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Kim Tân

Tên viết tắt: VPBank Kim Tân

Địa chỉ trụ sở: Đường bao Ngã 6, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Giấy chứng nhận ĐK: số 0100233583 – 087- 00001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 13/05/2022.

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 03/06/2022

Kim Tan

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kim Tân là đại diện pháp nhân của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

GIÁM ĐỐC VPBANK KIM TÂN

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 

VPBank NEO