Bố cáo khai trương Chi nhánh Hồng Hà

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Số: .01.VPB.GLM

(V/v: Bố cáo khai trương)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

       Quảng Ninh , ngày 10 tháng 06 năm 2022

 

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 331/QUN3 ngày 25/05/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Căn cứ vào Quyết định thành lập số 36/2022/CV-VPBQNH ngày 18/05/2022 của Hội đồng Quản trị VPBank
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương PGD Hồng Hà
  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Quảng Ninh – Phòng Giao dịch Hồng Hà
  • Tên viết tắt: VPBank – Phòng giao dịch Hồng Hà
  • Địa chỉ trụ sở: Số nhà 84-86, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  • Giấy chứng nhận ĐK: số 00001 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 30/05/2022
  • Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 18/06/2022

VPBank Hong Ha

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Quảng Ninh – Phòng Giao dịch Hồng Hà là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

GIÁM ĐỐC PGD Hồng Hà

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 

VPBank NEO