Bố cáo khai trương Chi nhánh Bạc Liêu

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Số: .01.VPB.GLM

(V/v: Bố cáo khai trương)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

       Bạc Liêu, ngày 01 tháng 6  năm 2022

 

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số212/BAL-TTGSNH ngày 25/03/2022 ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam – Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu
  • Căn cứ vào Nghị quyết số31/2021/NQ-HĐQTngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị VPBank về việc thành lập Chi nhánh Bạc Liêu
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Bạc Liêu sẽ chính thức khai trương hoạt động vào ngày 06/06/2022.
  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bạc Liêu
  • Tên viết tắt: VPBank – Chi nhánh Bạc Liêu
  • Địa chỉ trụ sở: số 137 Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
  • Quyết định thành lập: số 31/2021/NQ-HĐQT ngày 01/03/2021
  • Giấy chứng nhận ĐKHĐ: do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 30/05/2022

Bac Lieu

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bạc Liêu, là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BẠC LIÊU

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 

VPBank NEO