Thông báo thay đổi điều kiện miễn phí thường niên thẻ tín dụng năm tiếp theo

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng Sản phẩm Thẻ tín dụng của VPBank trong thời gian vừa qua.

VPBank xin trân trọng thông báo với Quý khách, từ ngày 01/11/2019, Ngân hàng sẽ thay đổi điều kiện miễn phí thường niên năm tiếp theo đối với thẻ tín dụng, nội dung chi tiết như sau:

Hạng thẻ

Loại thẻ

Số chi tiêu tối thiểu trong năm trước đạt điều kiện miễn phí
 thường niên năm tiếp theo

Trước 01/11/2019

Từ 01/11/2019

Number 1

VPBank No 1 MasterCard

12.000.000 VNĐ

20.000.000 VNĐ

Classic

VPBank MC2 MasterCard

30.000.000 VNĐ

50.000.000 VNĐ

Mobifone VPBank Classic MasterCard

Titanium

VPBank Lady MasterCard

60.000.000 VNĐ

100.000.000 VNĐ

VPBank StepUp MasterCard

Mobifone VPBank Titanium MasterCard

VPBank Titanium Cashback MasterCard

Platinum

VPBank Platinum MasterCard

90.000.000 VNĐ

150.000.000 VNĐ

  • Tổng giá trị chi tiêu để xét điều kiện miễn phí thường niên bao gồm chi tiêu của cả Thẻ chính và Thẻ phụ trên cùng 01 Hợp đồng phát hành.
  • Giao dịch chi tiêu hợp lệ là:
    • Giao dịch chi tiêu/thanh toán thành công tại các điểm chấp nhận thẻ (POS), thanh toán online và rút tiền mặt tại ATM.
    • Giao dịch được ghi nợ thành công vào hệ thống VPBank trong thời gian xét dữ liệu và không bị ghi “Có” trở lại trước ngày chốt dữ liệu.
    • Giao dịch chi tiêu/thanh toán thực tế và được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lưu ý:

  • Tính đến hết ngày 31/10/2019, các thẻ chính của thẻ tín dụng đã chi tiêu thỏa điều kiện cũ để được miễn phí thường niên năm tiếp theo, VPBank vẫn sẽ miễn phí thường niên cho những thẻ này.

Ví dụ: Thẻ của Khách hàng Nguyen Van A sẽ đến hạn thu phí thường niên vào ngày 01/12/2019 (tức sau thời điểm bắt đầu áp dụng chính sách mới này 1/11/2019). Tuy nhiên, Khách hàng A đã đạt điều kiện để được miễn phí thường niên năm tiếp theo theo điều kiện cũ từ ngày 15/10/2019. Vì vậy, đến ngày 01/12/2019, Khách hàng A vẫn sẽ được miễn phí thường niên năm tiếp theo.

  • Kể từ ngày 01/11/2019, các thẻ chính của thẻ tín dụng chưa chi tiêu thỏa điều kiện để được miễn phí thường niên năm tiếp theo, sẽ áp dụng mức chi tiêu mới theo như quy định trong thông báo này.

Vui lòng liên hệ chúng tôi qua hotline 1900545415 hoặc customercare@vpbank.com.vn nếu Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm thông tin về nội dung thông báo này.

Xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục được đồng hành cùng Quý khách hàng trong nhiều tiện ích và trải nghiệm tuyệt vời của thẻ tín dụng VPBank.

VPBank NEO