Vay thấu chi cầm cố tài khoản tiết kiệm tại VPBank Online

Bạn có tài khoản tiết kiệm online tại VPBank nhưng chưa đến hạn tất toán?

Bạn không muốn mất đi khoản lãi vay ưu đãi của số tiền tiết kiệm này nhưng lại đang cần gấp một khoản tiền để chi tiêu ngắn hạn?

Hãy sử dụng sản phẩm Vay thấu chi Cầm cố Tài khoản tiết kiệm online của VPBank để vừa có ngay khoản chi tiêu ngắn hạn lại bảo toàn được khoản lãi tiết kiệm.

Ưu điểm của sản phẩm Vay thấu chi Cầm cố Tài khoản tiết kiệm online:

  • Giải ngân khoản vay lên tới 3 tỷ đồng và tỷ lệ cho vay tối đa tính trên giá trị tài sản đảm bảo (TSĐB). Đối với khách hàng ưu tiên tối đa 90% TSĐB, và với khách hàng thường tối đa là 85% TSĐB.
  • Lãi suất vay ưu đãi, bằng lãi suất cao nhất trên các tài khoản tiết kiệm online + 2.5%
  • Thủ tục đơn giản, tiện lợi, tiết kiệm thời gian 
  • Giải ngân ngay tức thì
  • Chỉ tính lãi dựa trên số dư nợ thấu chi thực tế và thời gian sử dụng
  • Trong thời gian thế chấp, Tài khoản tiết kiệm online vẫn được hưởng lãi suất ưu đãi của ngân hàng

Những câu hỏi thường gặp về Thấu chi cầm cố tiền gửi tiết kiệm online, xem tại đây.

Cách thức đăng ký đơn giản:

Bước 1: Truy cập VPBank Online (https://online.vpbank.com.vn)-> Chọn “Vay vốn” -> “Mở tài khoản trực tuyến”-> Chọn “Vay thấu chi cầm cố gửi tiết kiệm trực tuyến”. Xác nhận đã đọc thể lệ sản phẩm -> “Tiếp tục”

Bước 2: Chọn tài khoản Tiết kiệm dùng để cầm cố -> Điền các thông tin yêu cầu -> Chọn “Tiếp tục”

Bước 3: Xác thực giao dịch bằng mã OTP và mật khẩu VPBank Online -> Hoàn tất

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900 54 54 15.

Xem thêm các sản phẩm vay tại đây

 

VPBank NEO