Thông báo thay đổi biểu phí thẻ tín dụng PVBank

Từ ngày 1/08/2018, VPBank trân trọng thông báo về việc áp dụng biểu phí mới cho các sản phẩm thẻ tín dụng sau:

1. Thay đổi phí thường niên:Hạng thẻTên thẻPhí thường niên hiện tạiPhí thường niên mớiClassicVPBank – MC2 MasterCard250.000 VND299.000 VNDMobifone – VPBank Classic MasterCard250.000 VND299.000 VNDTitaniumVPBank StepUp MasterCard400.000 VND499.000 VNDVPBank Lady MasterCard400.000 VND499.000 VNDMobifone – VPBank Titanium MasterCard400.000 VND499.000 VNDPlatinumVPBank Platinum MasterCard600.000 VND699.000 VNDMobifone – VPBank Platinum MasterCard600.000 VND699.000 VNDVNA –VPBank Platinum MasterCard800.000 VND899.000 VND

  

2. Thay đổi phí rút tiền mặt tại ATM:Hạng thẻTên thẻPhí rút tiền mặt hiện tại

 

Phí rút tiền mặt mớiClassicVPBank – MC2 MasterCard4% (TT: 50.000 VND)4% (TT: 100.000 VND)TitaniumVPBank StepUp MasterCardVPBank Lady MasterCardMobifone – VPBank Titanium MasterCardPlatinumVPBank Platinum MasterCardMobifone – VPBank Platinum MasterCardVNA – VPBank Platinum MasterCardVPBank Priority Platinum MasterCardVietnam Airlines - VPBank Priority MasterCardWorldVPBank Diamond World MasterCardVPBank Diamond World Lady MasterCard

 


VPBank NEO