Thông báo vv Tích hợp mẫu sao kê tài khoản, phiếu báo nợ, phiếu báo có

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin gửi tới Quý Khách hàng lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành vì đã đồng hành và quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ của VPBank trong suốt thời gian qua.

VPBank xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng thông tin như sau:

Kể từ ngày 24/09/2018, đối với Khách hàng là tổ chức, VPBank sẽ thực hiện tích hợp các chứng từ: “Sao kê tài khoản”, “Phiếu báo nợ” và “Phiếu báo có” chung thành một chứng từ là “Sổ phụ kiêm phiếu báo nợ, báo có”. Khi cung cấp Sổ phụ cho Quý Khách hàng, thay bằng cung cấp các chứng từ “Sao kê tài khoản”, “Phiếu báo nợ”, “Phiếu báo có” thì VPBank sẽ cung cấp một chứng từ là “Sổ phụ kiêm phiếu báo nợ, báo có”, theo đó thể hiện chi tiết các thông tin sao kê trên tài khoản của Quý Khách hàng, bao gồm đầy đủ các thông tin báo nợ/báo có.

Chứng từ “Sổ phụ kiêm phiếu báo nợ, báo có” có giá trị tương đương với các chứng từ “ Sao kê tài khoản”, “Phiếu báo nợ” và “Phiếu báo có” trước đây VPBank đã cung cấp cho Quý Khách hàng.

Việc thay đổi chứng từ nêu trên với mục đích rút ngắn thời gian giao dịch cho Quý Khách hàng, giảm thiểu hồ sơ giao dịch, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của VPBank. Vậy, VPBank xin trân trọng thông báo để Quý Khách hàng được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng thông báo!

Mẫu biểu sổ phụ kiêm phiếu báo nợ, báo có tại ĐÂY.

Thông báo có dấu tại đây.

 

VPBank NEO