Bảo hiểm VP Smart PLAN| VPBank

Bảo hiểm VP Smart PLAN

Bảo vệ và tích lũy, giải pháp tài chính trọn vẹn cho bạn

(5,001 Đánh giá)

Chi tiết

Bảo hiểm VPBank SmartPlan - Bảo hiểm liên kết chung quyền lợi ưu việt mang lại sự bảo vệ vững chắc và an tâm về tài chính, giúp bạn sẽ chủ động tối đa trong việc hoạch định kế hoạch tài chính lâu dài: tiết kiệm cá nhân, học vấn cho con, hưu trí mai sau.
Linh hoạt lựa chọn mức phí đóng cũng như Số tiền bảo hiểm (STBH) phù hợp với từng giai đoạn trong cuộc sống. 
Sản phẩm cung cấp 2 lựa chọn quyền lợi bảo hiểm: Quyền lợi bảo hiểm cơ bản và Quyền lợi bảo hiểm nâng cao, giúp khách hàng chủ động quyết định giá trị bảo hiểm trước các rủi ro tàn tật toàn bộ vĩnh viễn và tử vong tùy theo nhu cầu của mình. Đồng thời, sản phẩm cho phép khách hàng được quyền chuyển đổi giữa 2 lựa chọn quyền lợi bảo hiểm này khi có sự thay đổi các nhu cầu bảo hiểm và tiết kiệm trong cuộc sống nếu khách hàng đáp ứng được các điều kiện nhất định.
 
 •  Cơ hội tối ưu hiệu quả đầu tư dài hạn
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong
 • Quyền lợi bảo hiểm tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn
 • Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư
 • Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm khi không hút thuốc lá 
 • Linh hoạt  và chủ động quản lý đầu tư
 • Thưởng duy trì hợp đồng
 • Quyền nhận Giá trị quỹ của hợp đồng khi khách hàng yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm
  Xem chi tiết quyền lợi sản phẩm tại đây
   

Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.
Thời hạn hợp đồng: Cho đến khi người được bảo hiểm đạt 100 tuổi.
Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Tổng đài dịch vụ khách hàng: 1900 54 54 15 | 024 392 88880 hoặc điểm giao dịch VPBank gần nhất.

Vui lòng truy cập và nhập thông tin người bạn muốn bảo vệ tại đây

 


Đây chính là giải pháp linh hoạt mang lại sự bảo vệ toàn diện và tiết kiệm hiệu quả cho bạn và gia đình.