Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.3 6.6 6.9 7.2
100 mil -› 500 mil 5.5 6.7 6.9 7.3
500 mil -› 5 bil 5.5 6.7 7.0 7.4
5 bil -› 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
≥ 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 10/04/2020 - 09:11
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,360
23,380
23,560
EUR 25,275
25,450
26,127
GBP 28,708
28,930
29,624
JPY 212.29
213.84
219.46
AUD 14,535
14,636
15,214
SGD 16,395
16,428
16,784
Chat với VPBank