Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.3 6.6 6.9 7.2
100 mil -› 500 mil 5.5 6.7 6.9 7.3
500 mil -› 5 bil 5.5 6.7 7.0 7.4
5 bil -› 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
≥ 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 25/06/2019 - 16:39
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,220
23,240
23,350
EUR 26,133
26,314
27,027
GBP 29,168
29,393
30,012
JPY 213.95
215.51
219.23
AUD 15,917
16,027
16,411
SGD 17,041
17,075
17,388
Chat với VPBank