Loan secured by market stalls

Offer large loan amount in proportion to value of market stalls to household businesses

(5,003 Cardmember Rated)
Loan secured by market stalls offers large loan amount in proportion to value of household businesses' market stalls
  • Large loan amount, up to VND 500 million

  • Loan term: 12 - 60 months

  • Off interest rate for household businesses having loans at other banks

 
  • Extremely comparative interest rate

  • Household business loan offering large loan amount in proportion to market stall value

  • Monthly convenient installment

All household businesses holding market stall ownership documents
- Market stall ownership documents
CommCredit chuyên biệt phục vụ Hộ Kinh doanh/Tiểu thương nên vì vậy thủ tục vay đơn giản và phù hợp nhất cho khách hàng buôn bán. Chúng tôi linh hoạt chấp nhận đa dạng các loại giấy tờ đặc thù của hoạt động kinh doanh, buôn bán. Đặc biệt, CommCredit không giữ bản gốc giấy tờ của khách hàng, chỉ mượn xem hoặc photo.
CommCredit cho vay đối với khách hàng là Hộ Kinh doanh/Tiểu thương đang buôn bán tại địa điểm cố định (cửa hàng, sạp chợ, quán) và có kinh nghiệm kinh doanh từ 1 năm trở lên. Căn cứ từng sản phẩm, CommCredit sẽ tư vấn khách hàng cung cấp các giấy tờ phù hợp để làm hồ sơ.
Các chuyên viên thẩm định của CommCredit cam kết định giá hấp dẫn sạp chợ của Hộ Kinh doanh dựa trên việc tham khảo giá công bố của nhà nước, giá thị trường cũng như kinh nghiệm lâu năm.
not-mobile
Chat với VPBank