Tỷ giá

E.g., 2018-09-21
Ngày đăng: 21/09/2018 - 08:51
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,240
23,260
23,370
EUR 27,043
27,229
27,722
GBP 30,426
30,661
31,251
CHF 23,930
24,134
24,523
JPY 203.96
205.45
209.22
AUD 16,682
16,797
17,195
CAD 17,722
17,888
18,278
SGD 16,893
16,927
17,267
THB