Tỷ giá

E.g., 2018-04-20
Ngày đăng: 20/04/2018 - 08:57
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,710
22,730
22,820
EUR 27,671
27,862
28,342
GBP 31,520
31,763
32,349
CHF 23,043
23,239
23,616
JPY 208.13
209.65
213.34
AUD 17,255
17,374
17,756
CAD 17,620
17,785
18,169
SGD 17,138
17,172
17,513
THB