Tỷ giá

E.g., 2020-01-21
Ngày đăng: 21/01/2020 - 17:02
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,105
23,125
23,245
EUR 25,292
25,466
26,300
GBP 29,602
29,831
30,417
CHF 23,535
23,735
24,100
JPY 207.23
208.74
212.33
AUD 15,611
15,719
16,103
CAD 17,448
17,611
17,907
SGD 17,038
17,073
17,323
THB
Chat với VPBank