Tỷ giá

E.g., 2019-11-17
Ngày đăng: 16/11/2019 - 16:25
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,250
EUR 25,225
25,399
26,082
GBP 29,461
29,688
30,175
CHF 22,963
23,159
23,679
JPY 209.47
211.00
215.63
AUD 15,477
15,584
16,061
CAD 17,163
17,324
17,780
SGD 16,799
16,834
17,287
THB
Chat với VPBank