Tỷ giá

E.g., 2019-07-17
Ngày đăng: 17/07/2019 - 15:42
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,140
23,160
23,260
EUR 25,579
25,755
26,478
GBP 28,287
28,505
29,124
CHF 23,110
23,307
23,680
JPY 211.14
212.68
216.41
AUD 15,985
16,095
16,480
CAD 17,381
17,544
17,928
SGD 16,892
16,926
17,244
THB
Chat với VPBank