Tỷ giá

E.g., 2018-07-22
Ngày đăng: 21/07/2018 - 09:10
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,980
23,000
23,100
EUR 26,546
26,730
27,327
GBP 29,812
30,042
30,530
CHF 22,756
22,951
23,489
JPY 203.04
204.52
209.23
AUD 16,750
16,866
17,358
CAD 17,100
17,261
17,801
SGD 16,614
16,648
17,185
THB