Tỷ giá

E.g., 2017-10-17
Ngày đăng: 16/10/2017 - 08:45
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,660
22,680
22,760
EUR 26,415
26,598
27,078
GBP 29,669
29,899
30,484
CHF 22,905
23,100
23,477
JPY 199.52
200.98
204.68
AUD 17,566
17,688
18,076
CAD 17,843
18,010
18,393
SGD 16,619
16,652
16,989
THB