Tỷ giá

E.g., 2019-03-25
Ngày đăng: 23/03/2019 - 08:59
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,250
EUR 25,811
25,990
26,723
GBP 30,186
30,418
30,924
CHF 22,882
23,078
23,607
JPY 207.19
208.71
213.41
AUD 16,083
16,195
16,687
CAD 16,872
17,030
17,569
SGD 16,873
16,907
17,424
THB
Chat với VPBank