Tỷ giá

E.g., 2020-02-16
Ngày đăng: 15/02/2020 - 15:56
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,160
23,180
23,300
EUR 24,799
24,970
25,646
GBP 29,812
30,041
30,572
CHF 23,187
23,385
23,943
JPY 207.93
209.45
213.93
AUD 15,274
15,380
15,850
CAD 17,157
17,318
17,769
SGD 16,443
16,476
16,933
Chat với VPBank