7-Eleven: Ưu đãi khi thanh toán bằng App Google Wallet hoặc Samsung Pay tại 7-Eleven

Ưu đãi từ Đối tác
Jo Sushi

Jo Sushi: Giảm 10% tổng hóa đơn khi khách hàng thanh toán bằng thẻ VPBank

Ưu đãi liên quan