VPBank khai trương VPBank Đức Hòa

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 7601/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29/09/2023 V/v chập thuận thành lập Phòng Giao dịch của VPBank
  • Căn cứ vào Công văn số 165/LAN – TTGSNH ngày 21/02/2024 của Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Long An V/v chấp thuận thay đổi địa điểm VPBank – Chi nhánh Long An - Phòng giao dịch Đức Hòa

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức hoạt động VPBank Phòng Giao Dịch Đức Hòa trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Long An

  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Long An – Phòng giao dịch Đức Hòa
  • Tên viết tắt: VPBank Đức Hòa
  • Địa chỉ trụ sở: Căn hộ D1 và D2, Dự Án Imperia Grand Plaza Đức Hòa,Đường 3/2, thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
  • Giấy chứng nhận ĐK: số 00002 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 22/02/2024
  • Ngày dự kiến hoạt động: 28/03/2024

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng Giao Dịch Đức Hòa là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

GIÁM ĐỐC VPBANK ĐỨC HÒA

 

 

VPBank NEO