VPBank khai trương Chi nhánh Hà Nam – Phòng giao dịch Hà Nam

 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam , ngày 15 tháng 05 năm 2024

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 318/HNA-TTGSNH ngày 23/04/2024 V/v chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch của VPBank của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Căn cứ vào Nghị quyết Số 64/2024/NQ-HĐQT ngày 20/03/2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao Dịch VPBank Lý Nhân trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nam.

Tên đầy đủ tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HÀ NAM – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÒNG GIAO DỊCH LÝ NHÂN.

Tên viết tắt: PHÒNG GIAO DỊCH LÝ NHÂN

Địa chỉ trụ sở: Thửa đất 20 tờ bản đồ 04- Khu Phố 1-TT Vĩnh Trụ- Huyện Lý Nhân- Hà Nam

Giấy chứng nhận ĐK: số 0100233583-081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh HÀ NAM cấp ngày 07/05/2024.

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 08/06/2024.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nam – Địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Lý Nhân là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

GIÁM ĐỐC VPBANK LÝ NHÂN

 

 

VPBank NEO