VPBank khai trương Chi nhánh Bắc Giang – Phòng giao dịch Lạng Giang

 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 15 tháng 06 năm 2024

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 593/BGI-TTGSNH Của NHNN Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, ngày 22/05/2024 V/v chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch của VPBank của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Căn cứ vào Nghị quyết Số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao Dịch VPBank Lạng Giang trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bắc Giang.

Tên đầy đủ tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH BẮC GIANG – PHÒNG GIAO DỊCH LẠNG GIANG.

Tên viết tắt: PHÒNG GIAO DỊCH LẠNG GIANG

Địa chỉ trụ sở: Lô SH2, 16 N64 + Lô SH2, 17 N64 + Lô SH2, 18 N64 + Lô SH2, 19 N64, Khu đô thị mới phía Tây Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐK: số 00119. do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp ngày 04/06/2024.

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 01/07/2024.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bắc Giang – Địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Lạng Giang là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

GIÁM ĐỐC VPBANK LẠNG GIANG

 

 

VPBank NEO