Thông báo thay đổi giá trị thanh toán tối thiểu của Thẻ tín dụng VPBiz

VPBank thông báo thay đổi giá trị thanh toán tối thiểu áp dụng cho Thẻ tín dụng VPBiz

Thay đổi này có hiệu lực từ 03/05/2024 cho đến khi có thông báo mới từ VPBank.

Tiêu chí Trước 03/05/2024  Từ 03/05/2024 
 Giá trị thanh toán tối thiểu
  • 10% tổng dư nợ thẻ đối với Thẻ Business Platinum
  • 15% tổng dư nợ thẻ đối với Thẻ Business Credit (Standard)
 
  • Trường hợp Khách hàng có khoản trả góp trong kỳ: Giá trị thanh toán tối thiểu bằng (=) 5%* Tổng dư nợ thẻ (không bao gồm khoản trả góp) + Khoản trả góp phải trả trong kỳ
  • Trường hợp Khách hàng không có khoản trả góp trong kỳ: Giá trị thanh toán tối thiểu bằng (=) 5%* Tổng dư nợ thẻ
Áp dụng đối với Thẻ tín dụng Business Platinum và Thẻ tín dụng Business Credit (Standard)

Mọi yêu cầu giải đáp thêm thông tin, vui lòng liên hệ 1900 234 568 hoặc chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất của VPBank để được hỗ trợ.

 

Trân trọng.

VPBank NEO