VPBank khai trương Chi nhánh Thường Tin – Phòng giao dịch Ứng Hòa

 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, Ngày 15 tháng 05 năm 2024

 

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

 

  • Căn cứ vào Công văn số 962/HAN-TTGS2 ngày 19/04/2024 V/v chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch của VPBank của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Căn cứ vào Nghị quyết Số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao Dịch Ứng Hòa trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thường Tín.

Tên đầy đủ tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH THƯỜNG TÍN – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÒNG GIAO DỊCH ỨNG HÒA.

Tên viết tắt: PHÒNG GIAO DỊCH ỨNG HÒA

Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 và Tầng 2, số 07-09 phố Quang Trung, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐK: Số 0100233583-090-00002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/05/2024.

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 15/06/2024.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thường Tín – Địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Ứng Hòa là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

GIÁM ĐỐC VPBANK ỨNG HÒA

 

 

 

VPBank NEO