Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/07/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20240607 12:14

 

Dự kiến hoạt động ngày 08/07/2024

2

A0242077

TOA NHA VIET A

DUONG DUY TAN, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20240607 04:54

54h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0242186

TRAI GIAM SUOI HAI

XA CAM LINH, BA VI, HA NOI

1900545415

20240607 16:02

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1147003

VPBANK NHA TRANG CDM

26 YERSIN, PHUONG VAN THANG, NHA TRANG, KHANH HOA

02583561887

20240707 15:42

 

Dự kiến hoạt động ngày 09/07/2024

5

A1203001

VPBANK DONG THU DO CDM

CAN HO H4-TM1,B8.NXH, PHUONG PHUC DONG, LONG BIEN, HA NOI

02439274790

20240704 20:21

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0275001

VPBANK BO TRACH

366 HUNG VUONG, TT HOAN LAO, BO TRACH, QUANG BINH

02326257999

20240707 4:30

 

Dự kiến hoạt động ngày 09/07/2024

7

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE, BIM SON, THANH HOA

02373771595

20240707 13:54

 

Dự kiến hoạt động ngày 09/07/2024

8

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU, MONG CAI, QUANG NINH

02033789959

20240705 11:07

 

Dự kiến hoạt động ngày 09/07/2024


VPBank NEO