Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 01/06/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THONHAO,LIEUXA,YENMY,HUNGYEN

02213856666

20220530 14: 09

72h

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE,BIM SON,THANH HOA

02373771595

20220530 15: 13

72h

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, GO VAP, HCM

02838940692

20220531 16: 33

25h

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242112

TRUONG PCCC CO SO 2

XA HOA SON,LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20220531 16: 46

48h

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0242022

BENH VIEN NHI TW 2

18/879 DE LA THANH, BA DINH, HN

02439288880

20220531 09: 51

48h

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1A, AN PHU, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20220531 07: 45

34h

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QL5,MINHDUC,MYHAO,HUNGYEN

02213856666

20220602 10: 54

31h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/06/2022

8

A0195001

VPBANK NGUYEN TRI PHUONG

05 NGUYEN HUU THO, DA NANG

02363614607

20220602 15: 25

26h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/06/2022

9

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, TP HUE

02343943939

20220602 07: 58

34h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/06/2022

10

A0221001

VPBANK THAI BINH

259M LE QUY DON, TP THAI BINH

02273642159

20220602 14: 45

27h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/06/2022

11

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

14 AN DUONG VUONG, HOA BINH

02183897068

20220602 15: 27

26h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/06/2022

12

A0242119

SAN GOLF SKYLAKE

HO VAN SON, CHUONG MY, HN

02435378701

20220601 18: 32

47h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/06/2022

13

A0132033

CTY TMDV TIEN THANH

DUONG 398,X.SONG KHE,B.GIANG

02043555565

20220602 11: 13

30h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/06/2022

14

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN,THOXUAN,T.HOA

02373725856

20220601 20: 42

45h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/06/2022


VPBank NEO