Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/05/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20210511 19: 24

 

Đến khi có thông báo mới của chính quyền địa phương

2

A1265005

ATM VPBANK QUAN 10 CDM

87 DUONG 3_2, PHUONG 12, QUAN 10, HO CHI MINH

02839797549

20210521 10: 38

72H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

2033657668

20210521 11: 37

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/5/2021

4

A1158005

ATM VPBANK NAM DINH CDM

69 LE HONG PHONG, PHUONG NGUYEN DU, NAM DINH

2283830545

20210522 14: 47

44h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158013

CONG TY MAY VIET POWER II

XOM 2, HAI TAN, HAI HAUM, NAM DINH

2283830545

20210522 12: 08

44h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0221001

VPBANK THAI BINH

259M LE QUY DON, THAI BINH

2273642159

20210522 17: 30

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO