Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ngày 09/07/2024

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

–––––––

 • Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
 • Căn cứ quy định của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về việc đưa tài sản ra bán đấu giá.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

 1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

  Stt

  Tên tài sản

  Số lượng

  Giá khởi điểm (vnd)

  1

  Quyền sử dụng đất là thửa đất số 306, tờ bản đồ số 9, địa chỉ: Phường Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DB 013264, số vào sổ cấp GCN: CS11544 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 05/5/2021, cập nhật chủ sở hữu cho bà Hà Thị Kiều Trinh vào ngày 20/4/2023, cập nhật biến động lần cuối ngày 06/6/2023; cập nhật biến động lần cuối ngày 06/6/2023. Thế chấp tại VPBank theo hợp đồng thế chấp số CLC-808-10424653-HDTC-01, số công chứng 06500, Quyển số 02/2023TP/CC-SCC/HĐGD ngày 06/6/2023

  02

  31.119.408.000 đồng

  2

  Quyền sử dụng thửa đất là thửa đất số 307, tờ bản đồ số 9, địa chỉ: phường Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DK 554751, số vào sổ cấp GCN: CS13219 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 25/4/2023 cho bà Hà Thị Kiều Trinh, cập nhật biến động lần cuối ngày 06/6/2023. Thế chấp tại VPBank theo hợp đồng thế chấp số CLC-808-10424653-HDTC-02, số công chứng 06501, Quyển số 02/2023TP/CC-SCC/HĐGD ngày 06/6/2023 2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

  • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

  Stt

  Tiêu chí bắt buộc

  Yêu cầu

  1

  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

  Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

  2

  Số lượng đấu giá viên

  Có tối thiểu 2 đấu giá viên

  3

  Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

  Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

  4

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

  Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

  5

  Năng lực, kinh nghiệm

  Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

  6

  Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

  Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 6, tòa nhà Việt Hải, 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Bùi Công Trường - TP Xử lý TSBĐ - TT Xử lý nợ Pháp lý, Sđt: 0904.549.525;
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

  Trân trọng !

VPBank NEO