Thông báo thu giữ tài sản KH bà Đào Thanh Hương và ông Lương Thế Hải

Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) xin thông báo tới Khách hàng và nội dung như sau:

Trên cơ sở ủy thác của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), VPBank AMC đang xử lý thu hồi khoản nợ của Bà Đào Thanh Hương và Ông Lương Thế Hải (bà Hương và ông Hải).

Theo các Hợp đồng tín dụng số: LN1708290193756 ngày 01/9/2017 và Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử số 220-P-967871 ký ngày 18/4/2017, bà Đào Thanh Hương và ông Lương Thế Hải vay của VPBank tổng số tiền là 296.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm chin mươi sáu triệu đồng chẵn./.). Mục đích vay: Vay tiêu dùng mua sắm đồ dùng gia đình.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là: Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số: BK 966591, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH 00443 do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 11/4/2013, thửa đất số 235, tờ bản đồ số 14, tại địa chỉ Khu 13, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ngày 01/6/2017, tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hòa Bình, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Thủy, đăng ký sang tên cho ông Lương Thế Hải. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 2537, số công chứng 2537, quyển số: 03/2017/TP/CC-SCC , ký kết ngày 31/8/2017 tai Văn phòng Công chứng Số 1 tỉnh Hòa Bình.

Quá trình thực hiện hợp đồng, bà Hương và ông Hải đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn, cụ thể như sau:

- Thời điểm chuyển nợ quá hạn: Từ ngày 30/04/2018.

- Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn: bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

- Tạm tính đến ngày 18/06/2018, dư nợ của khoản vay nêu trên là:

- Nợ gốc: - Nợ lãi: - Tổng: 272,102,036 VNĐ 37,958,351 VNĐ 310,060,387 VNĐ

(*) Dư nợ nêu trên chưa bao gồm tiền lãi phát sinh, lãi truy thu phần ưu đãi lãi suất, phí phạt trả nợ trước hạn.

Ngày / /2018 Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu bà Hương và ông Hải bàn giao tài sản bảo đảm cho Công ty chúng tôi trước ngày / /2018, tuy nhiên bà Hương và ông Hải đã không tự nguyện thực hiện.

Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty chúng tôi thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo

đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ.

Ø Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản bảo đảm

Ø Thời hạn thu giữ: Sau ngày / /2018

Ø Thông tin liên hệ: Ông Bùi Mạnh Thắng – Chuyên viên XLN - Điện thoại: 0936.165.881.

Trong quá trình thu giữ, nếu bà Hương và ông Hải hoặc bất kỳ cá nhân nào khác có hành vi chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, Công ty chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan Công an và Chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Bà Hương và ông Hải sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ.

Vậy, Công ty chúng tôi xin thông báo để Bà Đào Thanh Hương và Ông Lương Thế Hải biết.

Trân trọng
VPBank NEO