Vay tín chấp ưu đãi Giáo viên

Vay tín chấp ưu đãi Giáo viên

Cho vay đối với Khách hàng là Giáo viên/ Cán bộ Quản lý Trường học

(5,011 Đánh giá)

Chi tiết

Vay ưu đãi giáo viên là sản phẩm vay dành cho khách hàng đang là Giáo viên/ Cán bộ Quản lý trường học có nhu cầu vay tín chấp phục vụ mục đích tiêu dùng
Vay ưu đãi giáo viên bao gồm các sản phẩm vay nhanh tín chấp tiêu dùng như: Vay tiền sửa nhà, mua sắm nội thất, mua xe, du lịch...
  • Lãi suất ưu đãi

  • Kỳ hạn cho vay linh hoạt, lên đến 60 tháng

  • Thời gian phê duyệt hồ sơ và giải ngân nhanh chóng

  • Quốc tịch: Việt Nam

  • Độ tuổi: Từ 22 đến 60 tuổi

  • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (Bản sao)

  • Sổ hộ khẩu/ Xác nhận tạm trú (Bản sao)

  • Quyết định bổ nhiệm/ Hợp đồng lao động (Bản sao)

  • Điều kiện giao dịch chung về cho vay từng lần không tài sản bảo đảm: Download tại đây
  • Điều kiện giao dịch chung về cho vay thấu chi không tài sản bảo đảm: Download tại đây