Vay tín chấp KH trả lương VPBank

Vay thấu chi tín chấp online cho Khách hàng trả lương qua tài khoản VPBank

(5,005 Đánh giá)

Chi tiết

Sản phẩm dành cho đối tượng là khách hàng nhận lương qua tài khoản mở tại VPBank và có nhu cầu vay theo hình thức thấu chi tài khoản
 • Lãi suất ưu đãi

 • Không cần cung cấp thêm hồ sơ chứng từ

 • Hạn mức thấu chi lên đến 100 triệu đồng

 • Kỳ hạn 12 tháng

 • Đăng ký và giải ngân trực tuyến sau 5 phút

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Độ tuổi: Từ 22 đến 60 tuổi

 • Thu nhập: tối thiểu 5 triệu đồng/tháng

 • Có tối thiểu 3 tháng nhận lương qua tài khoản mở tại VPBank

Khách hàng đăng nhập VPBank Online theo đường link https://online.vpbank.com.vn để làm thủ tục đăng ký 

 • Điều kiện giao dịch chung về cho vay từng lần không tài sản bảo đảm: Download tại đây
 • Điều kiện giao dịch chung về cho vay thấu chi không tài sản bảo đảm: Download tại đây
Quý khách chỉ cần truy cập VPBank Online theo đường link https://online.vpbank.com.vn để đăng ký và không cần cung cấp thêm hồ sơ chứng từ.
Quý khách có thể thanh toán một phần dư nợ gốc hàng tháng hoặc thanh toán toàn bộ dư nợ gốc vào cuối thời hạn duy trì Hạn mức thấu chi.
Lãi thấu chi được tính dựa trên số tiền và số ngày sử dụng thực tế. Trường hợp này VPBank chỉ tính lãi trên 10 triệu Quý khách đã sử dụng.