Tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng | VPBank

tiet kiem online vpbank

Tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng

Giải pháp sinh lời cao nhất trên số tiền gửi

(5,014 Đánh giá)

Chi tiết

Tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng phù hợp với những Khách hàng không có nhu cầu sử dụng tiền mặt thường xuyên và mong muốn được sinh lời cao nhất trên số tiền gửi.
 • Kỳ hạn tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng: Từ 1 tháng đến 36 tháng

 • Loại tiền: VND

 • Số tiền gửi tối thiểu: 10,000,000VND

 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, Trả lãi trước, Trả lãi định kỳ

 • Rút trước hạn: Không được rút trước hạn

 • Hình thức đáo hạn 1: Toàn bộ số tiền lãi (nếu có) sẽ nhập gốc và chuyển thành tiền gửi tiết kiệm thường với kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu của tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng mà Khách hàng đã gửi.

 • Hình thức đáo hạn 2: Số tiền lãi (nếu có) chuyển vào tài khoản thanh toán của Khách hàng tại VPBank, số tiền gốc tự động được gửi tiết kiệm dưới hình thức tiết kiệm thường với kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu của tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng mà Khách hàng đã gửi.

 • Lưu ý: Trường hợp tại ngày đến hạn, sản phẩm tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ của VPBank không có kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu mà Khách hàng đã gửi theo sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng thì khoản tiền gửi của Khách hàng sẽ được chuyển thành tiền gửi tiết kiệm thường kỳ hạn 1 tháng.

 • Gửi tiết kiệm với lãi suất cao nhất

 • Kỳ hạn đa dạng

 • Được sử dụng sổ tiết kiệm để vay cầm cố hoặc thấu chi cầm cố khi có nhu cầu vay vốn

 • Được nhận tin nhắn thông báo bất kỳ giao dịch gửi/rút tiền

 • Có thể yêu cầu cấp giấy xác nhận số dư tiết kiệm trực tuyến MIỄN PHÍ tại bất cứ phòng giao dịch nào của VPBank

 • Được tham gia nhiều chương trình quà tặng, khuyến mãi hấp dẫn

 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.

 • Khách hàng nước ngoài visa còn hiệu lực ít nhất 06 tháng

 • Khách hàng cá nhân đang sinh sống tại Việt Nam
 • Có tài khoản thanh toán mở tại VPBank
 • Đối với Khách hàng người nước ngoài: Kỳ hạn tiền gửi không được lớn hơn thời hạn còn lại của thị thực tại Việt Nam
Quý khách vui lòng tham khảo biểu lãi suất cập nhật mới nhất tại đây
Quý khách vui lòng tham khảo biểu lãi suất cập nhật mới nhất tại đây
Trả lãi cuối kỳ, Trả lãi trước, Trả lãi định kỳ
Khách hàng không được rút trước hạn (*)
(*) Trường hợp Khách hàng đề nghị rút trước hạn và được người có thẩm quyền của VPBank đồng ý, Khách hàng sẽ hưởng lãi 0% và phải nộp cho VPBank một khoản phí rút trước hạn được tính như sau:
Phí rút trước hạn bằng (=) Số dư thực tế nhân (x) 0.5% chia (/) 365 nhân (x) số ngày duy trì thực tế của khoản tiền gửi.
Tại thời điểm gửi tiết kiệm, khách hàng được phép lựa chọn trước một trong các hình thức xử lý khoản tiền gửi tiết kiệm nếu khách hàng không đến làm thủ tục rút tiền vào ngày đến hạn như sau:
 • Toàn bộ số tiền lãi (nếu có) sẽ nhập gốc và chuyển thành tiền gửi tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu của tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng mà Khách hàng đã gửi.

 • Số tiền lãi (nếu có) chuyển vào tài khoản thanh toán của Khách hàng tại VPBank, số tiền gốc tự động được gửi tiết kiệm dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu của tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng mà Khách hàng đã gửi.

 • Trường hợp tại ngày đến hạn, sản phẩm tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ của VPBank không có kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu mà Khách hàng đã gửi theo sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng thì khoản tiền gửi của Khách hàng sẽ được chuyển thành tiền gửi tiết kiệm thường kỳ hạn 1 tháng.