Trả góp toàn bộ dư nợ | VPBank

Trả góp toàn bộ dư nợ

(5,005 Đánh giá)

Chi tiết

Sản phẩm này cho phép khách hàng thay vì phải trả toàn bộ dư nợ thẻ tín dụng thì có thể thực hiện trả góp toàn bộ sao kê để được hưởng lãi suất trả góp hấp dẫn
  • Lãi suất: Từ 0.8%/tháng (*)
  • Kỳ hạn trả góp: Từ 24 – 48 tháng
  • Giá trị trả góp tối thiểu: 9.000.000 VNĐ
  • Không áp lực trả nợ thẻ tín dụng khi đến kì sao kê
  • Lãi suất trả góp hấp dẫn
  • Không giới hạn số lần trả góp của 1 khách hàng trong 1 kỳ sao kê
  • Thủ tục đăng ký đơn giản và nhanh chóng

+ Đăng ký online tại VPBank NEO, chi tiết tại đây
+ Gọi điện lên tổng đài CSKH 24/7: 1900 54 54 15

Điều khoản điều kiện tham gia chương trình trả góp xem Tại đây

(*) Lãi suất khác nhau tùy từng khách hàng

Bảng tính tham khảo tại đây

Chương trình trả góp Toàn bộ dư nợ là chương trình cho phép Quý Khách hàng chuyển đổi toàn bộ dư nợ trong hạn của thẻ tín dụng tính đến thời điểm đăng ký sang trả góp. Quý khách có thể tối ưu hóa khoản thanh toán hàng tháng của mình bằng cách chia nhỏ khoản thanh toán kéo dài đến 48 tháng với lãi suất tối ưu chỉ từ 0.6%/ tháng

Dư nợ đăng ký trả góp của Quý khách là dư nợ gốc trong hạn của thẻ tín dụng tính đến thời điểm đăng ký có giá trị từ 9.000.000VND trở lên
Là dư nợ phát sinh từ các giao dịch thanh toán, chi tiêu, rút tiền bằng Thẻ tín dụng và không thuộc các trường hợp sau:
·         Dư nợ của các khoản trả góp hiện tại mà Quý khách đã chuyển đổi thành công hoặc đang chờ chuyển đổi
·         Các khoản lãi, phí phát sinh từ việc sử dụng Thẻ tín dụng đã lên/ chưa lên sao kê
·         Dư nợ các giao dịch đang trong giai đoạn xử lý khiếu nại, khiếu kiện, tra soát
·         Các giao dịch thẻ mà thông tin về giao dịch chưa được chuyển về hệ thống của VPBank
·         Dư nợ quá hạn thanh toán 

 VPBank hỗ trợ Quý khách đăng kí đơn giản và dễ dàng với phương thức gọi lên tổng đài của VPBank để đăng ký.

 Nếu tại thời điểm đăng ký trả góp, với dư nợ đã lên sao kê, Quý khách chỉ được đăng ký trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lên sao kê của thẻ tín dụng.

VPBank không hỗ trợ khách hàng thay đổi thời hạn trả góp đã đăng kí ban đầu với Ngân hàng. Quý khách vui lòng cân nhắc và lựa chọn thời hạn trả góp phù hợp để VPBank phục vụ Quý khách một cách tốt nhất.

Quý khách không thể hủy giao dịch trả góp một khi đã đăng kí chuyển đổi trả góp thành công của VPBank. VPBank sẽ không chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại hay yêu cầu nào về việc hủy chuyển đổi trả góp cho giao dịch đã được VPBank hỗ trợ trả góp thành công trước đó của Quý khách.

 Chương trình trả góp Toàn bộ dư nợ có các mức lãi suất từ 0.6%-0.9% áp dụng khác nhau cho từng khách hàng.

Số tiền trả góp hàng tháng được ghi nhận trên Sao kê cùng với các giao dịch chi tiêu thông thường phát sinh trong kỳ Sao kê đó. Số tiền phải trả hàng tháng của Quý khách được chia nhỏ và bằng nhau theo số tháng Khách hàng đăng kí trả góp. Số tiền chia nhỏ hàng tháng (số tiền trả góp) là một phần của giá trị thanh toán tối thiểu mà Khách hàng phải thanh toán cho kỳ sao kê đó. Phần dư nợ trả góp còn lại sẽ được thể hiện trong các kỳ sao kê tiếp theo cho đến khi Khoản trả góp được Khách hàng thanh toán hết.

Số tiền gốc trả góp hàng tháng = Giá trị giao dịch đăng kí trả góp ban đầu / kỳ hạn trả góp
Số tiền lãi trả góp hàng tháng = Giá trị giao dịch đăng kí trả góp ban đầu * lãi suất trả góp

Ví dụ: Quý khách có phát sinh dư nợ giá trị là 45 triệu đồng, chuyển đổi trả góp 0.8% lãi suất trong 36 tháng. Vậy khoản trả góp mỗi tháng của Quý khách sẽ là:
Số tiền trả góp hàng tháng = 45 triệu đồng / 36 tháng = 1,250,000/ tháng
Số lãi trả góp hàng tháng = 45 triệu đồng * 0.8% = 360,000 VNĐ/tháng
Tổng số tiền trả góp hàng tháng = 1,610,000VNĐ/tháng

 

 Quý khách vui lòng liên hệ với Chi nhánh/ Phòng giao dịch VPBank để tiến hành tất toán khoản trả góp đồng thời cung cấp các thông tin xác minh Chủ thẻ khi có nhu cầu thanh toán khoản trả góp trước hạn. Quý khách có thể tất toán toàn bộ phần còn lại của khoản trả góp, không được trả nợ trước hạn một phần. Quý khách sẽ trả toàn bộ khoản dư nợ đã lên sao kê nhưng chưa trả hết và khoản dư nợ còn lại cùng với phí trả nợ trước hạn. Phí trả nợ trước hạn của VPBank sẽ thay đổi theo từng thời kỳ, vui lòng gọi tổng đài 1900545415 (hoặc 1800545415) để biết thêm thông tin chi tiết.

Sau khi Quý khách đề nghị tất toán giao dịch trả góp thành công qua chi nhánh/ phòng giao dịch của VPBank, VPBank sẽ gửi cho Khách hàng một (01) SMS xác nhận Khách hàng đã tất toán thành công và/hoặc một email trong đó nêu rõ thông tin của Chương trình trả góp

Khoản trả góp của Quý khách sẽ được ghi nhận như giao dịch chi tiêu thông thường trong Sao kê hằng tháng VPBank gửi cho Quý khách. Khoản trả góp này là một phần của giá trị tối thiểu mà Quý khách phải thanh toán cho Ngân hàng và được thanh toán cùng lúc với các giao dịch khác được Quy định trong Sao kê Thẻ tín dụng

 Khoản trả góp cũng như các khoản thanh toán chi tiêu khác của VPBank đều phải được thanh toán theo từng tháng sao kê. Khi Quý khách không thanh toán hết số tiền trả góp hàng tháng, phần phải trả còn lại của số tiền trả góp kỳ sao kê đó sẽ bị chuyển quá hạn và phát sinh các khoản ngoài mong muốn của khách hàng như: lãi quá hạn, phí chậm trả…Số tiền chậm trả sẽ được thể hiện trong các kỳ sao kê tiếp theo cho đến khi Khách hàng thanh toán hết.

 Mỗi tháng, VPBank sẽ gửi cho Qúy khách bảng sao kê với các thông tin chi tiết về khoản giao dịch của Quý khách và số tiền trả góp phải trả trong tháng đó. Khi đến hạn thanh toán, hệ thống của VPBank sẽ tự động ghi nhận số tiền trả góp phải trả hàng tháng và tiếp tục thanh toán cho các chi tiêu giao dịch khác của Quý khách trong tháng Sao kê đó. VPBank chưa hỗ trợ ghi nhận nhiều hơn số tiền trả góp mà Quý khách mong muốn thanh toán.

Quý khách vui lòng chuẩn bị các thông tin sau cho việc tất toán khoản trả góp trước hạn của mình khi liên hệ tất toán với VPBank:
·         Mã số chuẩn chi (không áp dụng với giao dịch trực tuyến);
·         Số tiền đăng kí trả góp ban đầu;
·         Số tiền trả góp còn lại;
·         Kỳ hạn trả góp còn lại…