Trả góp giao dịch mọi nơi | VPBank

Trả góp giao dịch mọi nơi

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Chương trình trả góp giao dịch mọi nơi là chương trình cho phép Quý Khách hàng chuyển đổi các giao dịch mua sắm, chi tiêu ở bất cứ nơi nào sang trả góp. Quý khách có thể tối ưu hóa khoản thanh toán hàng tháng của mình với 2 lựa chọn:
(1) Tùy chọn giao dịch trả góp
(2) Tự động trả góp cho mọi giao dịch (*)
(*) Giao dịch chi tiêu, mua sắm, rút tiền tại ATM thỏa điều kiện.
(1) Tùy chọn giao dịch trả góp
- Lãi suất từ 1.5%/tháng (*) Lãi suất khác nhau tùy từng hạng thẻ tín dụng
- Kỳ hạn trả góp : Từ 3-36 tháng.
- Giá trị giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VNĐ

(2) Tự động trả góp cho mọi giao dịch
- Lãi suất: 0.5 -1% ( Tùy vào kỳ hạn trả góp KH đăng ký)
- Kỳ hạn trả góp : Tối thiểu 3 tháng, Tối đa 36 tháng (Giao dịch rút tiền ATM tối thiểu 12 tháng, tối đa 24 tháng)
- Thời gian tự động trả góp : 3,6,9,12 tháng
- Giá trị giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VNĐ
  • Mua hàng và thanh toán nhiều lần với mức lãi suất từ 1,5%
  • Không giới hạn số lần mua trả góp của 1 khách hàng trong 1 kỳ sao kê
  • Thủ tục đăng ký đơn giản và nhanh chóng
  • Thanh toán dễ dàng và thuận tiện
  • Áp dụng tại bất cứ đâu bạn muốn

3 Phương thức:

+ Đăng ký Online tại VPBank NEO
Chi tiết 
Trả Góp Từng Giao Dịch tại đây 
Tự Động trả Góp tại đây
+ Gọi điện lên tổng đài CSKH 24/7: 1900 54 54 15
+ Đăng ký Online qua Weblink được gửi tín nhắn đến số điện thoại khách hàng

Điều khoản điều kiện tham gia chương trình trả góp xem Tại đây

Bảng tính tham khảo: Xem tại đây

Chương trình trả góp giao dịch mọi nơi là chương trình cho phép Quý Khách hàng chuyển đổi các giao dịch mua sắm ở bất cứ nơi nào sang trả góp. Quý khách có thể tối ưu hóa khoản thanh toán hàng tháng của mình với 2 lựa chọn:
(1) Tùy chọn giao dịch trả góp
(2) Tự động trả góp cho mọi giao dịch (*)
(*) Giao dịch chi tiêu, mua sắm, rút tiền tại ATM thỏa điều kiện.

VPBank hỗ trợ Quý khách là chủ thẻ chính của Thẻ tín dụng cá nhân đăng kí đơn giản và dễ dàng với 2 cách thức sau:
(1) Tùy chọn giao dịch trả góp
· Quý Khách gọi lên tổng đài của VPBank để đăng ký trước khi giao dịch được lên sao kê.
· Quý Khách đăng nhập VPBank NEO, chọn tính năng Trả góp giao dịch và lựa chọn giao dịch muốn đăng ký trả góp.
. Áp dụng Giao dịch chi tiêu bằng Thẻ tín dụng VPBank tại cửa hàng hoặc trực tuyến có giá trị từ 3.000.000VND (Ba triệu đồng) trở lên trên mỗi giao dịch

(2) Tự động trả góp cho mọi giao dịch
. Quý Khách đăng nhập VPBank NEO, chọn tính năng Tự động trả góp và Khách hàng đăng ký Thời gian trả góp tự động và Kỳ hạn trả góp.
. Áp dụng giao dịch chi tiêu bằng Thẻ tín dụng VPBank tại cửa hàng hoặc trực tuyến có giá trị từ 3.000.000VND (Ba triệu đồng) trở lên trên mỗi giao dịch, giao dịch rút tiền tại ATM có giá trị từ 3.000.000VND (Ba triệu đồng) trở lên trên mỗi giao dịch (không bao gồm phần phí rút tiền mặt của giao dịch đó)

VPBank không hỗ trợ khách hàng thay đổi thời hạn trả góp đã đăng kí ban đầu với Ngân hàng. Quý khách vui lòng cân nhắc và lựa chọn thời hạn trả góp phù hợp để VPBank phục vụ Quý khách một cách tốt nhất.
VPBank có hỗ trợ khách hàng kéo dài thời gian tham gia trả góp tự động đã đăng ký ban đầu với ngân hàng bằng việc lựa chọn thời gian cao hơn thời gian đã đăng ký ban đầu
Ví dụ: Nếu khách hàng đã chọn Thời gian trả góp tự động trong 6 tháng, khách hàng được lựa chọn lại thời gian là 9 tháng hoặc 12 tháng.

VPBank có hỗ trợ khách hàng Hủy tham gia tự động trả góp, sau khi Hủy thành công, các giao dịch phát sinh sau ngày Hủy sẽ ngừng chuyển đổi trả góp tự động. Nếu khách hàng tiếp tục có nhu cầu tham gia, có thể đăng ký lại (Hướng dẫn thao tác Hủy tại đây)
Quý khách không thể hủy giao dịch trả góp một khi đã đăng kí chuyển đổi trả góp thành công của VPBank. VPBank sẽ không chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại hay yêu cầu nào về việc hủy chuyển đổi trả góp cho giao dịch đã được VPBank hỗ trợ trả góp thành công trước đó của Quý khách.
Chương trình trả góp giao dịch mọi nơi có các mức lãi suất khác nhau tùy cách thức tham gia:
(1) Tùy chọn giao dịch trả góp : áp dụng cho từng hạng thẻ khác nhau - Chi tiết lãi suất Tại đây 
(2) Tự động trả góp cho mọi giao dịch : Lãi suất 0.5 % - 1% tùy vào kỳ hạn trả góp KH đăng ký
Trả góp giao dịch Tự động trả góp giao dịch
- Khi có nhu cầu, khách hàng chủ động đăng ký trả góp cho từng giao dịch thẻ tín dụng đủ điều kiện - Khi có nhu cầu, Khách hàng đăng ký tự động trả góp giao dịch và hệ thống sẽ chuyển đổi toàn bộ các giao dịch thẻ tín dụng đủ điều kiện sang trả góp
- Khách hàng đăng ký kỳ hạn trả góp - Khách hàng đăng ký Thời gian trả góp tự động và Kỳ hạn trả góp.
* Kỳ hạn trả góp : Tối thiểu 3 tháng, Tối đa 36 tháng * Thời gian tự động trả góp : 3,6,9,12 tháng
* Lãi suất khác nhau áp dụng cho từng hạng thẻ * Kỳ hạn trả góp : Tối thiểu 3 tháng, Tối đa 36 tháng
* Lãi suất: 0.5 -1% ( Tùy vào kỳ hạn trả góp KH đăng ký )

Số tiền trả góp hàng tháng được ghi nhận trên Sao kê cùng với các giao dịch chi tiêu thông thường phát sinh trong kỳ Sao kê đó. Số tiền phải trả hàng tháng của Quý khách được chia nhỏ và bằng nhau theo số tháng Khách hàng đăng kí trả góp. Số tiền chia nhỏ hàng tháng (số tiền trả góp) là một phần của giá trị thanh toán tối thiểu mà Khách hàng phải thanh toán cho kỳ sao kê đó. Phần dư nợ trả góp còn lại sẽ được thể hiện trong các kỳ sao kê tiếp theo cho đến khi Khoản trả góp được Khách hàng thanh toán hết.

Số tiền gốc trả góp hàng tháng = Giá trị giao dịch đăng kí trả góp ban đầu / kỳ hạn trả góp
Số tiền lãi trả góp hàng tháng = Giá trị giao dịch đăng kí trả góp ban đầu * lãi suất trả góp

Ví dụ: Quý khách sở hữu thẻ tín dụng VPBank hạng Platinum, có phát sinh giao dịch giá trị là 12 triệu đồng, chuyển đổi trả góp 1% lãi suất trong 12 tháng. Vậy khoản trả góp mỗi tháng của Quý khách sẽ là:
Số tiền trả góp hàng tháng = 12 triệu đồng / 12 tháng = 1 triệu đồng/ tháng
Số lãi trả góp hàng tháng = 12 triệu đồng * 1,5% = 180,000 VNĐ/tháng
Tổng số tiền trả góp hàng tháng = 1,180,000VNĐ/tháng

Kể từ ngày Quý khách đăng kí chuyển đổi trả góp thành công (Trước 3 ngày lên sao kê), khoản trả góp của Quý khách sẽ được lên sao kê kỳ tiếp theo gần ngày giao dịch nhất.

Ví dụ: Khách hàng là chủ Thẻ tín dụng VPBank Stepup có ngày lên sao kê là 20 hàng tháng. Quý khách giao dịch và chuyển đổi trả góp thành công ngày 21/3. Đến ngày 20/4, khoản trả góp được hạch toán trên sao kê mà VPBank gửi định kỳ cho Quý khách, thể hiện khoản trả góp cho kỳ đầu tiên. Quý khách có 15 ngày kể từ ngày nhận sao kê để thanh toán cho khoản trả góp đầu tiên. Như vậy, kể từ khi giao dịch, Quý khách có 45 ngày để thanh toán khoản trả góp đầu tiên (Kể từ ngày 21/3 đến 4/5)

 

Ngày ra sao kê

hàng tháng

Ngày giao dịch và

chuyển đổi trả góp

Ngày thanh toán

sao kê hàng tháng

Ngày lên sao kê

khoản trả góp kì đầu tiên

Ngày thanh toán

khoản trả góp cho

kỳ sao kê đầu tiên

20/3

 21/3  4/4  20/4 4/5
 
Khoản trả góp cũng như các khoản thanh toán chi tiêu khác của VPBank đều phải được thanh toán theo từng tháng sao kê. Khi Quý khách không thanh toán hết số tiền trả góp hàng tháng, phần phải trả còn lại của số tiền trả góp kỳ sao kê đó sẽ bị chuyển quá hạn và phát sinh các khoản ngoài mong muốn của khách hàng như: lãi quá hạn, phí chậm trả… Số tiền chậm trả sẽ được thể hiện trong các kỳ sao kê tiếp theo cho đến khi Khách hàng thanh toán hết.
Mỗi tháng, VPBank sẽ gửi cho Qúy khách bảng sao kê với các thông tin chi tiết về khoản giao dịch của Quý khách và số tiền trả góp phải trả trong tháng đó. Khi đến hạn thanh toán, hệ thống của VPBank sẽ tự động ghi nhận số tiền trả góp phải trả hàng tháng và tiếp tục thanh toán cho các chi tiêu giao dịch khác của Quý khách trong tháng Sao kê đó. VPBank chưa hỗ trợ ghi nhận nhiều hơn số tiền trả góp mà Quý khách mong muốn thanh toán.
Quý khách vui lòng chuẩn bị các thông tin sau cho việc tất toán khoản trả góp trước hạn của mình khi liên hệ tất toán với VPBank:
·         Mã số chuẩn chi (không áp dụng với giao dịch trực tuyến);
·         Số tiền đăng kí trả góp ban đầu;
·         Số tiền trả góp còn lại;
·         Kỳ hạn trả góp còn lại…
Sau khi Quý khách đề nghị tất toán giao dịch trả góp thành công qua chi nhánh/ phòng giao dịch của VPBank, VPBank sẽ gửi cho Khách hàng một (01) SMS xác nhận Khách hàng đã tất toán thành công và một email trong đó nêu rõ thông tin của khoản tất toán
Quý khách vui lòng liên hệ với Chi nhánh/ Phòng giao dịch VPBank để tiến hành tất toán khoản trả góp đồng thời cung cấp các thông tin xác minh Chủ thẻ khi có nhu cầu thanh toán khoản trả góp trước hạn. Quý khách có thể tất toán toàn bộ phần còn lại của khoản trả góp, không được trả nợ trước hạn một phần. Quý khách sẽ trả toàn bộ khoản dư nợ đã lên sao kê nhưng chưa trả hết và khoản dư nợ còn lại cùng với phí trả nợ trước hạn. Phí trả nợ trước hạn của VPBank sẽ thay đổi theo từng thời kỳ, vui lòng gọi tổng đài 1900545415 (hoặc 1800545415) để biết thêm thông tin chi tiết.