Dịch vụ Western Union | VPBank

Dịch vụ Western Union

(5,004 Đánh giá)

Chi tiết

Dịch vụ Western Union là kênh thanh toán dành cho các khách hàng nhận tiền và gửi tiền từ nước ngoài về Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài.
 • Nhận tiền tại quầy:
  Cá nhân có hoặc không có tài khoản tại ngân hàng có thể nhận tiền từ nước ngoài về bằng giấy tờ tùy thân thông qua dịch vụ Western Union.
 • Gửi tiền tại quầy:
  Cá nhân có/không có tài khoản tại Ngân hàng có thể gửi tiền từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua dịch vụ Western Union theo các mục đích quy định của Ngân hàng nhà nước và của VPBank đến cá nhân hoặc công ty có mở tài khoản tại công ty Western Union.
 • Nhận tiền thông qua tài khoản (APN):
  Người gửi từ nước ngoài yêu cầu chuyển tiền về Việt Nam vào tài khoản cho người nhận. VPBank sẽ trực tiếp ghi có số tiền VND vào tài khoản của người nhận.
 • Nhận tiền tại quầy:
  + Nhận bằng USD hoặc VND.
  + Người nhận không phải đóng bất cứ khoản phí nào.
  + Người nhận không phải mở tài khoản.
  + Người nhận không phải đóng thuế thu nhập.
 • Gửi tiền tại quầy: 
  + Gửi tiền bằng USD, người nhận nhận bằng USD hoặc tiền bản tệ.
  + Người gửi không phải mở tài khoản
  + Tiền gửi nhanh chóng, người nhận lập tức nhận sau khi người gửi gửi tiền thành công.
 • Nhận tiền thông qua tài khoản (APN): 
  + Tiền sẽ tự động ghi có vào tài khoản của Quý khách.
  + Ghi có cho tất cả các tài khoản thanh toán mở tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
  + Nhận tiền đơn giản, thuận tiện, an toàn, nhanh chóng.
- Khách hàng là Người cư trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên được phép thực hiện dịch vụ theo từng điều kiện.
 • Nhận tiền tại quầy: 
  + Khách hàng đến bất cứ Chi nhánh/PGD VPBank trên toàn quốc điền các thông tin của món tiền nhận vào Phiếu nhận tiền cùng giấy tờ tùy thân.
  + Khách hàng cung cấp các thông tin món nhận tiền đảm bảo khớp đúng bao gồm: Họ tên người gửi tiền; họ tên người nhận tiền khớp đúng giấy tờ tùy thân; số tiền nhận, quốc gia gửi tiền; câu hỏi kiểm tra và câu trả lời (nếu có).
  + Giấy tờ tùy thân người nhận bao gồm: Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực.

 • Gửi tiền tại quầy:
  Khách hàng đến bất cứ Chi nhánh/PGD VPBank trên toàn quốc điền các thông tin vào Phiếu gửi tiền cùng giấy tờ tùy thân và bộ hồ sơ theo đúng mục đích chuyển tiền quy định. Khách hàng gửi bằng tiền USD , nhận bằng tiền USD hoặc tiền bản tệ.
  + Gửi tiền từ cá nhân đến cá nhân: Giấy tờ tùy thân của Người gửi; Giấy tờ chứng mình nhân thân; các giấy tờ khác theo từng mục đích chuyển tiền theo quy định của ngân hàng nhà nước & VPBank.
  + Gửi tiền từ cá nhân đến Công ty: Giấy tờ tùy thân của người gửi, các giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền đến công ty. Thông tin của Công ty bao gồm: Tên, mã công ty nhận tiền; tên nước gửi đến; số tài khoản, số xác nhận, số tham chiếu, số tiền gửi (USD)

 • Nhận tiền thông qua tài khoản (APN):
  Người nhận cung cấp thông tin tài khoản cho người gửi bao gồm: Họ tên người nhận trùng với họ tên trên tài khoản nhận tiền, ngân hàng thụ hưởng, số tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam.

Tất cả loại phí người gửi sẽ trả, khách hàng không phải trả bất kì loại phí nào khác.
Khách hàng cần xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực để nhận tiền bao gồm: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu
Khách hàng cần cung cấp 4 thông tin của món tiền bao gồm: Họ tên người gửi, Họ tên người nhận, số tiền nhận (được phép chênh lệch 10% so với số tiền thực), nước gửi tiền.
Khách hàng nhận bằng đồng USD hoặc VND trừ khi người gửi yêu cầu người nhận nhận bằng 1 trong 2 loại tiền trên.
Khách hàng gửi bằng tiền USD, nếu khách hàng mang đến bằng VND sẽ được phép mua bán USD với ngân hàng theo tỷ giá từng thời kỳ để có số tiền USD chuyển trên hệ thống Western Union (Khách hàng chỉ có thể được mua bán USD theo đúng quy định của ngân hàng)
Các thông tin người nhận cần phải cung cấp cho người gửi để có thể nhận tiền ghi có vào tài khoản (APN) bao gồm: Họ tên của người nhận khớp đúng với họ tên trên tài khoản nhận tiền, số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng.
Quý khách vui lòng gọi điện vào tổng 1800 59 99 59 để được giải đáp miễn phí mọi thắc mắc.
Hiện tại không có mức chi trả tối đa, hệ thống cho phép chi trả là Khách hàng có thể nhận tiền
Là một trong các loại giấy tờ gốc sau: hợp đồng lao động, giấy phép lao động, bảng lương của người nước ngoài lao động tại Việt Nam; giấy khai báo Hải quan xác nhận về việc mang tiền mặt vào Việt Nam, giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân, giấy thông báo chi phí văn bản, chứng từ, hoá đơn v.v của phía nước ngoài thông báo về chi phí có liên quan đến học tập, khám chữa bệnh và các loại chi phí khác,
Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương chứng minh quan hệ nhân thân.
Sau khi gửi khách hàng cần thông báo các thông tin sau: Mã số chuyển tiền (MTCN), họ tên đầy đủ của Người gửi, người nhận, nước gửi tiền, số tiền, loại tiền
Không được. Người nhận liên hệ với người gửi để đổi tên người nhận khác đủ điều kiện nhận tiền