VPBANK NEO CARE - bảo hiểm tai nạn đa năng

1

Bảo hiểm VPBANK NEO CARE - bảo hiểm tai nạn đa năng

Vui khỏe trong từng khoảnh khắc, An tâm tài chính trọn đời

(5,075 Đánh giá)

Chi tiết

Bảo hiểm VPBANK NEO CARE - bảo hiểm tai nạn đa năng của OPES  được tích hợp ngay tại thao tác chuyển khoản nội bộ trong VPBANK hoặc mua độc lập tại Bảo hiểm trên VPBank NEO  (chỉ từ 2.000đ) 
Sản phẩm này được giới thiệu thông qua app VPBank NEO.

  • Phí bảo hiểm chỉ từ 2.000đ/ năm
  • Quyền lợi tích lũy chi trả tối đa đến: 1 tỷ đồng cho trường hợp Tử vong, mất tích, thương tật vĩnh viễn; 1 triệu đồng/ngày cho trợ cấp nằm viện do tai nạn (tối đa 10 ngày)
 
  • Phí chỉ 2.000đ hiệu lực bảo hiểm trong 12 tháng: Chi trả cho các quyền lợi bảo hiểm cho phép cộng dồn số tiền bảo hiểm tương ứng số lần mua
  • Tối đa 1 tỷ đồng/người/năm đối với quyền lợi tử vong, mất tích, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: ;
  • Tối đa 1 triệu đồng/người/ngày và 10 triệu đồng/người/năm đối với quyền lợi trợ cấp nằm viện do tai nạn
Đăng nhập VPBank NEO và kích hoạt "Bảo hiểm VPBANK NEO Care" được tích hợp ngay tại thao tác chuyển khoản nội bộ trong VPBANK hoặc mua độc lập tại danh mục Bảo Hiểm trên VPBank NEO
Áp dụng đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ VPBank NEO
Sản phẩm bảo hiểm VPBANK NEO Care của Công ty cổ phần bảo hiểm OPES, VPBank là đại lý bảo hiểm của OPES.
Thời hạn bảo hiểm là 1 năm
Khách hàng có thể mua tối đa 1000 hợp đồng bảo hiểm VPBANK NEO Care tại mọi thời điểm.
Đăng nhập App VPBank NEO, thao tác chuyển khoản nội bộ trong VPBANK và kích hoạt mua "Bảo hiểm VPBANK NEO Care" đã được tích hợp trong giao diện màn hình hoặc mua độc lập tại danh mục Bảo Hiểm trên VPBank NEO
Quý khách đăng ký sử dụng app VPBank NEO và thao tác mua bảo hiểm VPBANK NEO Care trên app VPBank NEO.
Quý khách đăng nhập app VPBank NEO, chọn mục "Bảo hiểm", nếu quý khách có hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực thì sẽ hiển thị thông tin tại đây.
Quý khách đăng nhập app VPBank NEO, chọn mục "Bảo hiểm", truy vấn thông tin chi tiết của khoản bảo hiểm, tại đây có tính năng cho phép quý khách lựa chọn "Tạo yêu cầu bồi thường bảo hiểm"