Kết nối thúc đẩy tiềm lực tài chính | SME Connect

Kết nối củng cố tài chính

Khởi Đầu Với Tài Khoản Doanh Nghiệp

Miễn phí tham gia trực tiếp các sự kiện xúc tiến thương mại, triển lãm trưng bày.

Không gian sự kiện chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Không gian sự kiện chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Cơ hội vươn ra thị trường trong và ngoài nước.

Thúc Đẩy Kinh Doanh Với Chương Trình Cấp Vốn

Nguồn vốn không tài sản đảm bảo đa dạng và dễ dàng tiếp cận cho khách hàng Doanh nghiệp.

Nguồn Vốn Tín Chấp Linh Hoạt

(Áp dụng cho Doanh nghiệp thành lập từ 1 năm trở lên)

  • Hạn mức lên đến 3 tỷ
  • Không yêu cầu tài sản thế chấp
  • Không chứng từ thủ tục rườm rà
  • Không ràng buộc doanh thu tối thiểu
  • Không ràng buộc doanh thu tối thiểu
  • Đa dạng hình thức: Ngắn hạn, dài hạn
Doanh thu trung bình/năm
Nhận vốn
Kỳ hạn vay
Số tiền trả định kỳ hàng tháng

Đầu Tư Vươn Tới Thịnh Vượng

Tiện ích phòng họp livestream cho phép doanh nghiệp tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm theo chủ đề đến hàng ngàn khách hàng mục tiêu với hiệu quả cao nhất.

Miễn phí tham gia trực tiếp các sự kiện xúc tiến thương mại, triển lãm trưng bày.

Không gian sự kiện chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Không gian sự kiện chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Cơ hội vươn ra thị trường trong và ngoài nước.

Cơ hội vươn ra thị trường trong và ngoài nước.

Cơ hội vươn ra thị trường trong và ngoài nước.

Cơ hội vươn ra thị trường trong và ngoài nước.