Kết nối nâng tầm kiến thức | SME Connect

Kết nối nâng tầm kiến thức

Đào Tạo Online

VPBank đem đến cho doanh nghiệp những khóa đào tạo độc quyền từ các diễn giả nổi tiếng, cung cấp những bài giảng từ lý thuyết tới thực hành với hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh tri thức đem đến nhiều thành công hơn cho quý khách hàng.

DỰ THẢO NGÂN SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỰ TOÁN

Cung cấp những giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền, cơ hội tiếp cận nguồn vốn lớn và có kế hoạch đầu tư hợp lý để gia tăng sức mạnh tài chính, dễ dàng mở rộng kinh doanh sản xuất

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

Bồi dưỡng kỹ năng mềm nhằm xây dựng hình ảnh và phong cách của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp đầy uy tín và năng lực. Kinh nghiệm quý báu trong việc biết đặt mục tiêu – xây chiến lược – truyền cảm hứng – quản lý thời gian – bứt phá

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Cung cấp kiến thức thực tế giúp am hiểu thị trường và nhu cầu khách hàng, có định hướng rõ ràng hơn trong việc phát triển sản phẩm/ dịch vụ, tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Cập nhật những kiến thức, công cụ và thủ thuật hữu ích giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, tiếp cận khách hàng dễ dàng trong thời đại số hóa, đồng thời nhanh chóng rút ra các biện pháp cải thiện hiệu quả

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Mang đến những kiến thức, kinh nghiệm củng cố sức mạnh nội lực, phát huy những nhân tố tài năng, xây dựng một đội nhóm vững mạnh tạo nên những cộng sự chất lượng phát triển doanh nghiệp bền vững

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tăng hiểu biết về cách kiểm soát và vận hành kinh doanh một cách bài bản và tối ưu nhất trong đó nâng cao kỹ năng xây dựng Quy trình, kế hoạch và hệ thống quản trị giúp doanh nghiệp vận hành thuận lợi và chuyên nghiệp

Đào Tạo Offline

VPBank đem đến cho doanh nghiệp những khóa đào tạo độc quyền từ các diễn giả nổi tiếng, cung cấp những bài giảng từ lý thuyết tới thực hành với hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh tri thức đem đến nhiều thành công hơn cho quý khách hàng.

Tiêu đề khóa học 1

Diễn giả Lê Thị Mỹ Hạnh

Thời gian: 21/05/2021 11:47

Tóm tắt khóa học: Cung cấp cho các CEO kỹ năng toàn diện khi quản lý và vận hành 1 doanh nghiệp. Với sự giảng dạy từ diễn giả Lê Thị Mỹ Hạn với nhiều năm kinh nghiệm

Nội dung khóa học:
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Tìm hiểu thêm

Tiêu đề khóa học 2

Diễn giả Lê Thị Mỹ Hạnh

Thời gian: 21/05/2021 11:47

Tóm tắt khóa học: Cung cấp cho các CEO kỹ năng toàn diện khi quản lý và vận hành 1 doanh nghiệp. Với sự giảng dạy từ diễn giả Lê Thị Mỹ Hạn với nhiều năm kinh nghiệm

Nội dung khóa học:
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Tìm hiểu thêm

Tiêu đề khóa học 3

Diễn giả Lê Thị Mỹ Hạnh

Thời gian: 21/05/2021 11:47

Tóm tắt khóa học: Cung cấp cho các CEO kỹ năng toàn diện khi quản lý và vận hành 1 doanh nghiệp. Với sự giảng dạy từ diễn giả Lê Thị Mỹ Hạn với nhiều năm kinh nghiệm

Nội dung khóa học:
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Tìm hiểu thêm

Tiêu đề khóa học 4

Diễn giả Lê Thị Mỹ Hạnh

Thời gian: 21/05/2021 11:47

Tóm tắt khóa học: Cung cấp cho các CEO kỹ năng toàn diện khi quản lý và vận hành 1 doanh nghiệp. Với sự giảng dạy từ diễn giả Lê Thị Mỹ Hạn với nhiều năm kinh nghiệm

Nội dung khóa học:
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Tìm hiểu thêm

Ứng Dụng Thực Hành

Để phát triển và hoàn thiện không chỉ cần đến những lớp học kiến thức: thấu hiểu điều đó VPBank đem đến những lớp học có tính ứng dụng thực hành. Hoàn thành khóa học, Doanh nghiệp hoàn toàn có thể hoàn toàn chủ động áp dụng cho doanh nghiệp của mình.

Tiêu đề khóa học 1

Diễn giả Lê Thị Mỹ Hạnh

Thời gian: 21/05/2021 11:47

Tóm tắt khóa học: Cung cấp cho các CEO kỹ năng toàn diện khi quản lý và vận hành 1 doanh nghiệp. Với sự giảng dạy từ diễn giả Lê Thị Mỹ Hạn với nhiều năm kinh nghiệm

Nội dung khóa học:
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Tìm hiểu thêm

Tiêu đề khóa học 2

Diễn giả Lê Thị Mỹ Hạnh

Thời gian: 21/05/2021 11:47

Tóm tắt khóa học: Cung cấp cho các CEO kỹ năng toàn diện khi quản lý và vận hành 1 doanh nghiệp. Với sự giảng dạy từ diễn giả Lê Thị Mỹ Hạn với nhiều năm kinh nghiệm

Nội dung khóa học:
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Tìm hiểu thêm

Tiêu đề khóa học 3

Diễn giả Lê Thị Mỹ Hạnh

Thời gian: 21/05/2021 11:47

Tóm tắt khóa học: Cung cấp cho các CEO kỹ năng toàn diện khi quản lý và vận hành 1 doanh nghiệp. Với sự giảng dạy từ diễn giả Lê Thị Mỹ Hạn với nhiều năm kinh nghiệm

Nội dung khóa học:
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Tìm hiểu thêm

Tiêu đề khóa học 4

Diễn giả Lê Thị Mỹ Hạnh

Thời gian: 21/05/2021 11:47

Tóm tắt khóa học: Cung cấp cho các CEO kỹ năng toàn diện khi quản lý và vận hành 1 doanh nghiệp. Với sự giảng dạy từ diễn giả Lê Thị Mỹ Hạn với nhiều năm kinh nghiệm

Nội dung khóa học:
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Tìm hiểu thêm