Kết nối mở rộng sản xuất kinh doanh | SME Connect

Kết nối mở rộng kinh doanh

Kết Nối Kinh Doanh Trực Tuyến

Tiện ích phòng họp livestream cho phép doanh nghiệp tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm theo chủ đề đến hàng ngàn khách hàng mục tiêu với hiệu quả cao nhất.Tiện ích phòng họp livestream cho phép doanh nghiệp tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm theo chủ đề đến hàng ngàn khách hàng mục tiêu với hiệu quả cao nhất.

Tiện ích phòng họp livestream cho phép doanh nghiệp tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm theo chủ đề đến hàng ngàn khách hàng mục tiêu với hiệu quả cao nhất.Tiện ích phòng họp livestream cho phép doanh nghiệp tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm theo chủ đề đến hàng ngàn khách hàng mục tiêu với hiệu quả cao nhất.

Miễn phí tham gia trực tiếp các sự kiện xúc tiến thương mại, triển lãm trưng bày.

Không gian sự kiện chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Không gian sự kiện chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Cơ hội vươn ra thị trường trong và ngoài nước.

Kết Nối Kinh Doanh Trực Tiếp

VPBank với mạng lưới đối tác rộng khắp, cùng với đa dạng kế hoạch sự kiện sẽ giúp doanh nghiệp kết nối được nhiều hơn với đối tác, đưa sản phẩm tới khách hàng tiềm năng

Miễn phí tham gia trực tiếp các sự kiện xúc tiến thương mại, triển lãm trưng bày.

Không gian sự kiện chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Không gian sự kiện chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Cơ hội vươn ra thị trường trong và ngoài nước.