VPBank Visa Platinum Travel Miles

International VPBank Visa Platinum Travel Miles Debit Card

A smart choice for unlimited journeys

(5,000 Cardmember Rated)
Let's start your discovery journeys with over 300 airlines and 300 hotels all over the world and unlimited offers by International VPBank Visa Platinum Travel Miles Debit Card
 • Unmatched flight miles accumulation from all daily spendings

 • Get 7 Travel Miles/VND1,000 of spending via this card.

 • Double Travel Miles for spending at  duty-free stores, supermarkets and foreign POSs and spending on tourism and dining.

 • Get Travel Miles multiplying by 1.5 if transactions made during the period of account statement totals VND 90 million or more.

Various options of Travel Miles redemption at over 600 airlines and 600,000 hotels all over the world at website: vptravelmiles.com.vn.
Details about Travel Miles accumulation accumulation conditions:

Total spending in a month
Travel Miles accumulation
Spending at foreign POSs, duty-free stores, super markets, travel spending, dining spending Other spending
Less than VND 90 milion 1,000 VND = 14 Travel miles 1,000 VND = 7 Travel miles
VND 90 milion or more 1,000 VND = 21 Travel miles 1,000 VND = 10.5 Travel miles

 

 • Annual fee exemption:Annual fee of the first two years is exempted for primary card holders and supplementary card holders.

 • Annual fee of the following years will be exempted if payment transactions made via primary cards and supplementary cards in current year totals VND 30 million or more

 • Discounts at partners of VPBank

 • Card validity: 5 years

 • Cash advance limit: 100,000,000 VND/day

 • Foreign currency withdrawal limit in foreign countries: 30,000,000 VND/day

 • Spending limit: 200,000,000 VND/day

 • Offers from VPBank and MasterCard:
  - This card is accepted at over 24 million POSs in Vietnam and in 220 countries worldwide. Card holders can withdraw cash at ATMs of VPBank and over 1 million ATMs worldwide with MasterCard logo.
  - Card holders are entitled to special discounts at fashion shops, restaurants, shopping centers, service centers, and many POSs in Vietnam.
  - Primary card holders can apply for issue of 5 supplementary cards
  - Card holders can use features such as Internet Banking (i2b), SMS Banking, etc...

- Applicable to all personal customers who earn income of VND 15 million or more/month, are Vietnamese people or foreigners legally living and working in Vietnam.
Age and other conditions:
- For primary card holders:
+ Customers must have full of civil act capacity (at the age of 18 years or older unless their civil act capacity is lost or limited under laws)
+ Customers are 15 years old to less than 18 years old and do not suffer lost or limited civil act capacity, have private assets securing fulfillment of obligations in use of debit card without overdraft
+ Customers have a current account opened at VPBank
- For supplementary card holders:
+ Customers must have full of civil act capacity or have civil act capacity and at the age of 18 years or more. Customers under 18 years old must be allowed by their legal representatives to use these cards.
+ Customers who are 15 years old to less than 18 years old and do not suffer lost or limited civil act capacity  must be allowed in writing by their legal representatives to use debit cards without overdraft
+ Primary card holders commit to fulfilling all obligations related to card use
Account issue application (in form of VPBank)
Copy of ID card or passport (the original must be presented for comparison)

Là các chi tiêu thuộc danh mục Airlines, Hotels and Motels, Travel Agencies and Tour Operators căn cứ theo bảng mã danh mục (MCC) do Tổ chức thẻ quốc tế Visa quy định.

Không. Các giao dịch rút tiền mặt, thanh toán tiền mua xăng dầu, hóa đơn điện nước, dầu sưởi, dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông (thanh toán tiền điện thoại, internet, truyền hình cáp …) không được tích lũy VP Travel Miles

Không. Thẻ có gắn code miễn phí thường niên không được nhận ưu đãi VP Travel Miles chào mừng.

Bạn là chủ thẻ VPBank Travel Miles and thực hiện 3 bước sau để đổi quà trên website VPTravelmiles
- Đăng nhập website vptravelmiles.com.vn
- Kích hoạt tài khoản VP Travel Miles
- Chọn và đổi vé máy bay/phòng khách sạn theo yêu cầu

Quý khách có thể xem VP Travel Miles khả dụng tại Mục Tài khoản của tôi hoặc VP Travel Miles khả dụng sẽ được hiển thị tại góc trên bên phải khi đăng nhập vào tài khoản VP Travel Miles.

Khi chi tiêu thanh toán từ 90 triệu trở lên trong kỳ sao kê, tỷ lệ tích lũy VP Travel Miles được nhân thêm 1.5 lần đối với toàn bộ chi tiêu trong kỳ đó.

Quý khách có thể xem lịch sử đổi VP Travel Miles tại Mục "Lịch sử đổi quà" trong "Tài khoản của tôi".

not-mobile
Chat với VPBank