Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.7 6.0 6.7 7.2
100 tr -› 500 tr 4.8 6.1 6.7 7.3
500 tr -› 5 tỉ 4.8 6.1 6.8 7.4
5 tỉ -› 10 tỉ 4.9 6.3 6.9 7.5
≥ 10 tỷ 4.9 6.3 6.9 7.5
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 19/08/2017 - 08:45
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,670
22,690
22,770
EUR 26,274
26,455
27,015
GBP 28,756
28,978
29,552
JPY 204.01
205.50
210.87
AUD 17,638
17,760
18,292
SGD 16,389
16,442
16,929